Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11159TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ-ISeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; çağdaş halk tanımları çerçevesinde, halk biliminin kapsamını, temel kavramlarını ve ilkelerini tanımasını, halk biliminin geçmişteki ve günümüzdeki araştırma yöntemlerini kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selami Fedakâr
Öğrenme Çıktıları
1Halk bilimi hakkında hazırlanmış temel kaynakları yazabilme.
2Halk biliminin kapsamını kavrama.
3Halk biliminin temel terim ve kavramlarını açıklayabilme.
4Halk biliminin tarihçesini listeleyebilme.
5Halk bilimi araştırmalarının temel ilkelerini yazabilme.
6Halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisini ve ortak çalışma yöntemlerini açıklayabilme.
7Halk bilimiyle ilgili olarak kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
8Halk bilimi alan araştırma tekniklerini derleme çalışmalarında uygulayabilme.
9Halk bilimi alanındaki güncel kuram ve araştırmaları takip edebilir hale gelebilme.
10Dünyadaki halk bilimi çalışmalarıyla Türkiye’deki halk bilimi çalışmaları arasında bağ kurabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Geçmişte ve günümüzdeki halk tanımları. Halk bilimi terimi, tanımı ve kapsamı. İnceleme alanı, konusu ve genel özellikleri. Dünyada ve Türkiye’deki halk bilimi çalışmalarının tarihçesi. Halk biliminin kaynakları ve diğer bilim sallarıyla ilişkisi. Halk bilimi inceleme yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Halk kimdir, geçmişte ve günümüzde halk tanımları. Halk ve halk bilimi kavramları.Okuma (Ekici, 2004: ss. 1-14)
3Halk biliminin kapsamı, konusu, amacı ve özellikleriOkuma (Artun, 2005: sf. 13-21)
4Halk biliminin kaynakları Okuma (Oğuz, 2004: ss. 1-30)
5Avrupa’da halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Hümanizm akımı ve aydınlanmacıların halk bilgisi ürünlerine bakışıOkuma (Oğuz, 2004: ss. 31-39)
6Avrupa’da halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Ossiancılık veya romantikler öncesi dönem, romantik milliyetçilik.Okuma (Oğuz, 2004: ss. 31-39)
7Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: İlk çalışmalar ve bu çalışmaların özellikleri Okuma (Oğuz, 2004: ss. 39-50)
8Ara sınav
9Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Resmi kurumlar, dernekler ve bilimsel çalışmalar. Okuma (Oğuz, 2004: ss. 50-65)
10Halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi: Tarih, sosyoloji, psikoloji, etnografya, vd.Okuma (Artun, 2005: sf. 21-23)
11Halk bilgisi ürünlerinin özellikleri.Okuma (Oğuz, 2004: ss. 69-73)
12Halk bilimi ile ilgili terimler: Örf, adet, anane, gelenek, töre.Okuma (Örnek, 1977: ss. 121-129)
13Halk bilgisi ürünlerini derleme metotları.Okuma (Oğuz, 2004: ss. 73-85)
14Ana hatlarıyla halk bilimi inceleme yöntemleri.Okuma (Oğuz, 2004: 85-108)
15Ulusal Halk bilimi kuramları ve bazı ülkelerdeki uygulamalarOkuma (Çobanoğlu 1999: ss. 14-26)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Öcal Oğuz vd. (2004). Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yay. Yardımcı Kitaplar: P. Naili Boratav (1984). 100 Soruda Türk Folkloru. İstanbul: Gerçek Yayınları. Sedat Veyis Örnek (1977). Türk Halk Bilimi. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları. Özkul Çobanoğlu (1999). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları. Metin Ekici (2004). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yayıncılık. J. Krohn-K. Krohn (2004). Halk Bilimi Yöntemi. Yayına Haz. Fikret Türkmen, Ankara: TDK Yayınları. Erman Artun (2005). Türk Halk Bilimi. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1        5                  2 
ÖÇ2        4                  2 
ÖÇ3        5     2           2  
ÖÇ4        4                   2
ÖÇ5        43                   
ÖÇ6        53    2              
ÖÇ7       4                   2 
ÖÇ8         534                 
ÖÇ9         4                 3 
ÖÇ10        3   5             2  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr