Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11160TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ-IISeçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Türk halk edebiyatının tanımı ve tasnifini kavramasını, İslamiyet öncesi ve sonrası dönemde halkın yarattığı edebiyat ürünlerini ve bu ürünlerin kendine özgü yönlerini tanımasını, Türk halk şiirinin ilk şekilleri olan mani, koşma ve türkünün yapısal özelliklerini karşılaştırarak değerlendirme yapabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selami Fedakâr
Öğrenme Çıktıları
1Türk halk edebiyatının genel Türk edebiyatı içindeki yerini anlayabilme.
2Türk halk edebiyatı hakkındaki temel kaynakları yazabilme.
3Halk edebiyatı araştırmalarında kullanılan kavram ve terimleri tanıyabilme.
4Edinilen bilgiler çerçevesinde, halk edebiyatı ürünlerini tanımlayabilme.
5Türk halk edebiyatındaki nesir ve nazım türlerin özelliklerini açıklayabilme.
6Türk halk edebiyatı türleri arasında mukayese yapabilme.
7Halk edebiyatıyla ilgili olarak kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
8Türk halk şiirinde şekil ve tür konusunu kavrayabilme.
9Anonim halk edebiyatı, dini-tasavvufi halk edebiyatı ve âşık edebiyatındaki nesir ve nazım türleri listeleyebilme.
10Halk edebiyatı araştırmalarındaki güncel tartışmaları takip edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halk edebiyatı kavramı ve halk edebiyatının tasnifi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sözlü ürünler. İslamiyet sonrası Türk halk edebiyatı. Anonim halk edebiyatı, dini-tasavvufi halk edebiyatı, âşık edebiyatı, Türk halk şiiri, mani, koşma ve türkü.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Halk edebiyatı kavramı, tanımı ve tasnifi Okuma (Artun, 2008: ss. 1-11)
3Türk halk edebiyatının oluşumu ve Türk halk edebiyatının özellikleriOkuma (Artun, 2008: ss. 1-11)
4Eski Türk şiirinde ilk örnekler.Okuma (Dizdaroğlu, 1969: ss. 40-45)
5İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sözlü ve yazılı ürünler.Okuma (Artun, 2008: ss. 17-31)
6İslamiyet sonrası Türk halk edebiyatı.Okuma (Artun, 2008: ss. 31-78)
7Anonim Türk halk edebiyatı, dini-tasavvufi halk edebiyatı, âşık edebiyatı kavramları ve sınıflandırmalarıOkuma (Artun, 2008: ss. 31-78)
8Ara sınav
9Anonim Türk halk edebiyatında manzum ürünler Okuma (Oğuz, 2004: 113-168)
10Anonim Türk halk edebiyatında manzum-mensur ürünlerOkuma (Artun, 2008: ss. 31-78)
11Anonim Türk halk edebiyatında mensur ürünler. Okuma (Artun, 2008: ss. 31-78)
12Türk halk şiirinde şekil ve tür.Okuma (Oğuz, 2001: ss. 1-20)
13Maninin özellikleri ve mani çeşitleri.Okuma (Artun, 2008: ss. 111-130)
14Koşmanın özellikleri ve koşma çeşitleri.Okuma (Dilçin, 1983: 279-289)
15Türkünün özellikleri ve türkü çeşitleri. Okuma (Artun, 2008: ss. 130-149)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Erman Artun (2008). Türk Halk Edebiyatına Giriş. İstanbul: Kitabevi Yayınları. Yardımcı Kitaplar: Öcal Oğuz vd. (2004). Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yay. Pertev Naili Boratav (1982). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi. M. Öcal Oğuz (2001). Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam. Ankara: Akçağ Yayınları. Cem Dilçin (1983). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK Yayınları. H. Dizdaroğlu (1969). Halk Şiirinde Türler. Ankara: TDK Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1          544             3 2
ÖÇ2         45   2              
ÖÇ3        5 4               2  
ÖÇ4        445               2  
ÖÇ5          543                
ÖÇ6          435              2 
ÖÇ7        44  3                
ÖÇ8          443                
ÖÇ9         344                 
ÖÇ10        4  45                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr