Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11248EDEBİYAT BİLGİLERİ-IISeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Edebiyat incelemesinin temel kavramlarından hareketle, öğrenciye edebî metinler üzerinde uygulama yapma becerisi kazandırabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Şerife Çağın
Öğrenme Çıktıları
1Sanat eserinin nasıl bir varlığa sahip olduğunu kavrayabilme,
2Edebiyat eserindeki varlık tabakalarını kavrayabilme,
3Temel kuramsal yöntemleri açıklayabilme,
4Şiir incelemesinde dikkat edilecek hususları kavrayabilme,
5Nesir tarzında yazılmış edebî metinlerin tahlilinde izlenecek yöntemleri kavrayabilme,
6Teorik bilgileri edebî metinleri üzerinde uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Metne yönelik edebiyat incelemeleri. Edebî metinlerdeki tabakalar. Üslup inceleme yöntemleri. Armoni, vezin, kafiye bilgisi. Olay örgüsü, karakterizasyon, bakış açısı, zaman-mekan bilgisi. Tür teorileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Esere Dönük EleştiriOkuma: Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (1991), s. 189-200.
2Edebî Sanat Eserinin Varoluş TarzıOkuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s. 118-133.
3Edebiyat Eserinde Varlık TabakalarıOkuma: İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi (1984), s. 102-138.
4Ses Ahengi, Ritim ve VezinOkuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s.133-147.
5Ses Ahengi Ritim ve VezinOkuma: Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret (1987), s. 199-223.
6Üslup ve Üslup BilgisiOkuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s.148-160.
7İmaj, İstiare, Sembol, MitOkuma:R.Wellek- A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s.160-186.
8Ara sınav
9ArketiplerOkuma: C.G.Jung, Dört Arketip (2005), s. 17-66.
10Hikâye Etmenin Mahiyeti ve Hikâye TarzlarıOkuma:R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s.187-200.
11KarekterizasyonOkuma: P.Stevick, Roman Teorisi (1988), s. 54-61, 169-178.
12Bakış AçısıOkuma: P.Stevick, Roman Teorisi (1988), s.81-131.
13Edebî TürlerOkuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s.201-212.
14Edebî TürlerOkuma: Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman (2000), s. 36-60.
15Edebiyat TarihiOkuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s.227-244.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Rene Wellek-Austın Varren, Edebiyat Teorisi (Çev. Ö. Faruk Huyugüzel), İzmir 1993. 2. Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul 1991. 3. Philip Stevick, Roman Teorisi (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara 1988. 4. Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, İstanbul 1987. 5. İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1984. 6. Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman, 2000 İstanbul. 7. Philip Stevick, Roman Teorisi (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara 1988. 8. Carl Gustav Jung, Dört Arketip (Çev. Zehra Aksu Yılmazer), İstanbul 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma8540
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1              5              
ÖÇ2              5        22    
ÖÇ3              5      22 5    
ÖÇ4                  2  2  4    
ÖÇ5           2         5  5    
ÖÇ6                     4  5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr