Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11365YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-IIISeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Servet-i Fünun döneminin temel metinlerinin tanınması. Öğrencilerin dönemin karakteristik şiir, roman, hikâye, tenkit metinleri hakkında yapılmış çalışmaları tanımalarını ve bunlara tahlili bir gözle bakabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Şerife Çağın
Öğrenme Çıktıları
1Servet-i Fünun dönemi tenkit anlayışını kavrayabilme,
2Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
3Servet-i Fünun döneminin siyasî ve kültürel ortamını tanıyabilme,
4Servet-i Fünun edebiyatının doğuş ve oluşumunu kavrayabilme,
5Servet-i Fünun edebiyatının ortak duyuş tarzını açıklayabilme,
6Servet-i Fünun dönemi şairlerinin karakteristik özelliklerini ifade edebilme,
7Servet-i Fünun dönemi romancılarının karakteristik özelliklerini ifade edebilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Servet-i Fünun dönemi siyasî kültürel yapı. Bu dönemin karakteristik şiir, roman, hikâye, tenkit metinleri. Belli başlı şair ve yazarlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Servet-i Fünun Döneminin siyasî ve kültürel arka plânı.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Servet-i Fünun Devri (1896-1901)Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1990), s. 87-129.
3Şinasi’den Servet-i Fünun edebiyatına kadar Türk şiirine genel bir bakış.Okuma: Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret (2007), s. 17-29.
4Servet-i Fünun Edebiyatında ortak duyuş tarzı, ortak tabiat görüşü.Okuma: Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret (2007), s. 31-58.
5Tevfik Fikret’in şiirlerinin tematik bakımdan incelenmesi.Okuma: Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret (2007), s. 76-190.
6Tevfik Fikret’in Şiirinin Üslup Özellikleri.Okuma: Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret (2007), s. 191-256.
7Cenap Şahabeddin’in Şiiri Okuma: Hasan Akay, Cenap Şahabeddin’in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma (1998), s. 509-522.
8Ara Sınav
9Servet-i Fünun döneminde edebî tenkit. Okuma: Bilge Ercilasun, Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit (2004), s. 213-222.
10Halit Ziya Uşaklıgil’in Edebî Eserleri Okuma: Ö.F.Huyugüzel, Halit Ziya Uşaklıgil (1995), s. 33-72.
11Halit Ziya’nın Sefile romanının incelenmesi Metin çözümleme çalışmaları: Sefile
12Halit Ziya’nın Mai ve Siyah romanının incelenmesi Metin çözümleme çalışmaları: Mai ve Siyah
13Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu romanının incelenmesi. Metin çözümleme çalışmaları: Aşk-ı Memnu
14Mehmet Rauf’un edebî eserleri.Okuma: Rahim Tarım, Mehmet Rauf (2000), s. 109-266.
15Servet-i Fünun dışındaki edebiyat.Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1990), s.130-147.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul 1990. 2. Bilge Ercilasun, Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit, Ankara 2004. 3. Ö. Faruk Huyugüzel, Halit Ziya Uşaklıgil, İstanbul 1995. 4. Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, İstanbul 2007. 5. Hasan Akay, Cenap Şahabeddin’in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma, İstanbul 1998. 6. Rahim Tarım, Mehmet Rauf, Ankara 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                    5 222 2  
ÖÇ2                     4  4    
ÖÇ3                    3     2  
ÖÇ4                    5    42  
ÖÇ5                    5    3   
ÖÇ6                    5  42    
ÖÇ7                    5  42    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr