Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11366YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-IVSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin II. Meşrutiyet döneminde etkili olan fikir hareketlerini tanımlayabilmelerini, bu dönemde eser vermiş belli başlı yazar ve şairlerin biyografilerini ve karakteristik eserlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr.Şerife Çağın
Öğrenme Çıktıları
1II. Meşrutiyet dönemi fikir hareketlerini tanıyabilme,
2II. Meşrutiyet dönemindeki edebî oluşumları kavrayabilme,
3Bu dönemdeki şairlerin karakteristik özelliklerini ifade edebilme,
4Bu dönemdeki hikâyeci ve romancıların karakteristik özelliklerini ifade edebilme,
5II. Meşrutiyet dönemi tiyatrosunu genel hatlarıyla açıklayabilme
6Bu dönemdeki tenkit anlayışını kavrayabilme,
7Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
II. Meşrutiyet dönemi fikir hareketleri (İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık), Edebî oluşumlar (Fecr-i Ati, Milli edebiyat, Nev Yunanilik, Nayiler), dönemin belli başlı yazar ve şairleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Fikir HareketleriOkuma: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 5.,s. 1381-1420.
2Fecr-i Ati DevriOkuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1990), s.148-163.
3Milli Edebiyat DevriOkuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1990), s.164-192.
4Ahmet Haşim’in ŞiiriOkuma: Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2, s. 292-301.
5Ahmet Haşim’in ŞiiriOkuma: Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2, s. 292-301.
6Yahya Kemal’in Şiirleri Okuma: Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2, s.258-291
7Yahya Kemal’in ŞiirleriOkuma: A.H.Tanpınar, Yahya Kemal (1982), s. 121-199.
8Ara sınav
9Mehmet Akif’in ŞiirleriOkuma: Orhan Okay, Mehmet Akif (1989), s. 1-122.
10Mehmet Akif’in ŞiirleriOkuma: Orhan Okay, Mehmet Akif (1989), s. 1-122.
11II. Meşrutiyet Döneminde TiyatroOkuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1990), s.159-161, 177-179.
12Genç Kalemler ve Yeni Lisan HareketiOkuma: Y. Z. Öksüz, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi (1995), s. 77-167.
13Ziya Gökalp’in Türkçülüğün Esasları Okuma: Türkçülüğün Esasları, Ankara 1986, s. 103-143.
14Refik Halit Karay’ın Hikayeleri Okuma: “Karay, Refik Halit”, Türk Dili ve Edebiyatı Ans, C. 5, s. 192-195. Metin çözümleme çalışması.
15Ömer Seyfettin’in HikayeleriOkuma:“Ömer Seyfettin”, Türk Dili ve Edebiyatı Ans., C. 5, s. 182-187. Metin çözümleme çalışması.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 5. 2. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul 1990. 3. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2, Dergah Yay. İstanbul. 4. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, İstanbul 1982. 5. Orhan Okay, Mehmet Akif, İstanbul 1989. 6. Yusuf Ziya Öksüz, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, Ankara 1995. 7. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Ankara 1986. 8. “Karay, Refik Halit”, Türk Dili ve Edebiyatı Ans, C. 5. 9. “Ömer Seyfettin”, Türk Dili ve Edebiyatı Ans, C. 5.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                    5        
ÖÇ2                    4 2  22  
ÖÇ3                    5  4     
ÖÇ4                    5  4     
ÖÇ5                       5     
ÖÇ6                    5  22 2  
ÖÇ7                     4  4    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr