Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11347DİVAN EDEBİYATINDA NAZIM-ISeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatının Nazım sahasını incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya
Öğrenme Çıktıları
1Arap harfli Türkçe manzum metinleri okuyabilme
2Arap harfli Türkçe manzum metinleri açıklayabilme
3Klasik Türk Şiiri metinlerini ses ve şekil bilgisi yönünden çözümleyebilme
4Klasik Türk Edebiyatının manzum metinleri üzerinde kuramsal yöntemleri uygulayabilme
5Manzum metin çözümlemeleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Aruz Vezni, Klasik Türk Şiirinin Ses Araçları, Klasik Türk Şiirinin Nazım Şekilleri, Klasik Türk Şiirinin Temel Mazmunları, Klasik Türk Şiirinin Edebi Sanatları, Klasik Türk Şiirinin Seçkin Örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders Tanıtımı ve Kapsamı
2Klasik Türk Şiirinde Nazım Şekilleri Gazel
3Klasik Türk Şiirinde Nazım Şekilleri Kaside
4Klasik Türk Şiirinde Nazım Şekilleri Mesnevi
5Aruz Vezni Aruz Uygulamaları
6Aruz Vezni Aruz Uygulamaları
7Aruz Vezni Aruz Uygulamaları
8Ara Sınav
9Klasik Türk Şiirinin Ses Araçları Redif, Kafiye, Ses Tekrarları
10Klasik Türk Şiirinin Temel Mazmunları
11Klasik Türk Şiirinin Temel Mazmunları
12Klasik Türk Şiirinin Temel Mazmunları
13Klasik Türk Şiirinde Edebi Sanatlar
14Klasik Türk Şiirinde Edebi Sanatlar
15Klasik Türk Şiirinde Edebi Sanatlar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eski Türk Edebiyatında Nazım I, (Haz. Fahir İz), 3. Baskı, Akçağ Yay., Ankara 1999. Eski Türk Edebiyatında Nazım II (Haz. Fahir İz), 3. Baskı, Akçağ Yay., Ankara 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1 5                           
ÖÇ2                  5          
ÖÇ3                  5          
ÖÇ4                        5    
ÖÇ5                 2           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr