Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11483CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİ HAREKETLERİ-ISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının başlıca özelliklerini hatırlayabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Müberra Bağcı
Öğrenme Çıktıları
1Türk şiirin gelişimi sürecinde belli başlı dergileri hatırlayabilme
2Şiirde postmodern eğilimleri yorumlayabilme
3Edebiyat akımlarının özelliklerini yazma / söyleme
4Memleketçi edebiyatın başlıca yazarlarını hatırlayabilme
5Şiirde bireysel eğilimleri hatırlayabilme
6Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temel eğilimlerini açıklayabilme
7İkinci Yeni ve ideolojik şiiri yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Temel Kavramlar- Memleketçi Şiir Anlayışının şiir içindeki yeri ve önemi- İdeolojilerin Şiire etkisi- Garip Topluluğu- II. Yeni- Şiir ve dergicilik- Geleneğin yenilenmesi- postmodern eğilimler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin gerekçesi ve Türk edebiyatı tarihindeki önemi - Dersin kural ve gerekleriDers içeriğinin incelenmesi
2Edebiyat akımları, tarihçe, panorama ve belli başlı özelliklerOkuma: 281-287, Ö. Faruk Huyugüzel, “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür’, KBY., Ankara 2002.,
3Memleketçi Edebiyatın doğuşu, edebiyat tarihindeki yeri ve başlıca şairlerOkuma: Banarlı, Nihat Sami, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları, İstanbul, 1995.
4Memleketçi edebiyatın dışında kalan önemli şairlerden Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)ın hayatı-sanatı ve eserleri üzerine değerlendirmeler.Okuma: Türk Şiiri Özel Sayısı, Hece, nr. 53-55, Mayıs-Temmuz 2001. Varlık Yıllığı 1961-1987.
51923-1940 Dönemi’nde şiirde bireyci eğilimler ve bağımsız şairlerden Nazım HikmetOkuma: Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001.
6Ara Sınav
7Necip Fazıl ve şiir poetikasıOkuma: Okay, M. Orhan, Poetika Dersleri, Hece Yay., Ankara 2009.
81940 Sonrası: Garip HareketiOkuma: Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, MEB, İstanbul, 1997.
9Garip Dışında kalan bağımsız şairlerOkuma: Akün, Ö. Faruk Huyugüzel, “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür’, KBY., Ankara 2002., s. 281-337.
10Nazım Hikmet’ten sonra Toplumcu-Gerçekçi Şairler, Hisar Şairleri ve Attila İlhanOkuma: Geçgel Hulusi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yay., Ankara 2006.
111955 Sonrası: II. Yeni ŞiiriOkuma: Bezirci, Asım, II. Yeni Olayı, Evrensel Basım Dağıtım, İstanbul 1974. Okuma: Bedrettin Cömert, “İkinci Yeni Akımının Şiirimizdeki İşlevi”, Eleştiriye Beş Kala, İst., 1981, ss. 300-315
12II. Yeni Sonrası İdeolojik ŞiirOkuma: Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001.
13Türk şiirinde GelenekOkuma: Eroğlu Ebubekir, Modern Türk Şiirinin Doğası, İstanbul 2005.
14Sezai Karakoç ve şiiriKarakoç Sezai, Edebiyat Yazıları I-II., Diriliş Yay. İstanbul 2007
151980 Sonrası şiirin genel durumu, Postmodern eğilimlerOkuma: Ö. Faruk Huyugüzel, “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür’, KBY., Ankara 2002., s. 281-337.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547. Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974. Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001. Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000. Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986. Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000. Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara: 1983, s. 639-648. Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Ankara: 1993. Özel, İsmet, “Şiir”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 631-638. Özkırımlı, Atilla, “Ana Hatlarıyla Edebiyat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 579-606. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ankara: 1999. Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 1995. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 c., İstanbul: 2001. Türk Şiiri Özel Sayısı IV. Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, nr. 481-482, Ocak-Şubat 1992. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 c., İstanbul 1977-1998. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1983-1997. Türk Şiiri Özel Sayısı, Hece, nr. 53-55, Mayıs-Temmuz 2001. Varlık Yıllığı 1961-1987. Necdet, Ahmet, Modern Türk Şiiri, Broy Yayınları, İstanbul, 1993. Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, MEB, İstanbul, 1997. Geçer, İlhan, Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, KTBY, Ankara, 1987. Güzel Yazılar Dizisi 8, Şiirler, TDK Yay., Ankara, 1997. Celal, Metin, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Şiiri, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1998. Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, İstanbul, Be-Ta Sam Yayınları Banarlı, Nihat Sami, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları, İstanbul, 1995. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara TDK Yayınları, 1983. H. Doğan, Mehmet, Yüzyılın Türk Şiiri,(1900-2000), c. 1., İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2001. Ayhan, Ece, Şiirin Bir Altın Çağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1983.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                        4    
ÖÇ2                         5   
ÖÇ3                         4   
ÖÇ4                    5        
ÖÇ5                          4  
ÖÇ6                          4  
ÖÇ7                         4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr