Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11485ESKİ TÜRK EDEBİYATI NESİR TARİHİ-ISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klasik Türk Nesrinin tarihi gelişim çizgisini edebi nesir metinlerinin yardımıyla takip edebilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN
Öğrenme Çıktıları
1Klasik Türk Edebiyatı nesrinin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme
2Arap harfli Türkçe mensur metinleri okuyabilme
3Arap harfli Türkçe mensur metinleri açıklayabilme
4Klasik Türk edebiyatının mensur metinleri üzerinde kuramsal yöntemleri uygulayabilme
5Klasik Türk Edebiyatındaki nesir üsluplarını tanıyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klasik Türk Edebiyatı Nesrinin Tarihi Gelişimi, Konularına Göre Nesir Türleri, Klasik Türk Nesrinde Görülen Üsluplar, El Yazması ve Matbu Mensur Metin Örnekleri, Yazma Eser Okuma Teknikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders Tanıtımı ve Kapsamı
2Klasik Türk Nesrinin Tarihi Gelişimi (11. ve 12. Yüzyıllar)
3Klasik Türk Nesrinin Tarihi Gelişimi (13. ve 14. Yüzyıllar)
4Klasik Türk Nesrinde Türler Dini-Tasavvufi Türler (Akaid, Tefsir)
5Klasik Türk Nesrinde Türler Dini-Tasavvufi Türler (Hadis, Tasavvuf)
6Klasik Türk Nesrinde Türler İslam Tarihleri (Siyer, Kısas-ı Enbiya)
7Klasik Türk Nesrinde Türler İslam Tarihleri (Tezkiretü'l-Evliya, Maktel)
8Ara Sınav
9Klasik Türk Nesrinde Türler Dini-Destani Türler (Menakıbname, Velayetname)
10Klasik Türk Nesrinde Türler Dini-Destani Türler (Danişmendname, Hamzaname, Battalname)
11Klasik Türk Nesrinde Türler Mensur Hikayeler (Kelile ve Dimne, Kırk Vezir, Tutiname, Ebu Ali Sina)
12Klasik Türk Nesrinde Üsluplar Sade Nesir (Üslub-ı Sade)
13Klasik Türk Nesrinde Üsluplar Sade Nesir (Üslub-ı Sade)
14Klasik Türk Nesrinde Üsluplar Orta Nesir (Üslub-ı Mutavassıt)
15Klasik Türk Nesrinde Üsluplar Orta Nesir (Üslub-ı Mutavassıt)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eski Türk Edebiyatında Nesir, (Haz. Fahir İz), 2. Baskı, Akçağ Yay., Ankara 1996. Klasik Dönem Osmanlı Nesri, (Haz. Cihan Okuyucu, Ahmet Kartal, M. Fatih Köksal), 1. Baskı, Kriter Yay., İstanbul 2009. Mengi, Mine (2007), "Eski Türk Edebiyatında Nesir: Gelişimi ve Kaynakçası", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 5/10 (Eski Türk Edebiyatı Tarihi II), 43-75.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                  2          
ÖÇ2 5                           
ÖÇ3                  5          
ÖÇ4                        5    
ÖÇ5                  2          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr