Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11353ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ-ISeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Uygur Türkleri ve kullandıkları dil hakkında bilgi sahibi olmaktır. Birinci dönemde Mani ve Budist çevreye ait metin örnekleri üzerinde durulur.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hatice ŞİRİN USER
Öğrenme Çıktıları
1Uygur Türkçesinin ses özelliklerini kavrayabilme.
2Uygur Türkçesinin biçim özelliklerini kavrayabilme.
3Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özelliklerini kavrayabilme.
4Manici çevreye ait metinleri okuyup anlamlandırabilme.
5Budist çevreye ait metinleri okuyup anlamlandırabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uygurlar, Eski Uygur Türkçesi, Manici çevreye ait metin örnekleri, Budist çevreye ait metin örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Uygurlar ve Türk dili
3Uygur Türkçesinin ses özellikleri
4Uygur Türkçesinin ses özellikleri
5Uygur Türkçesinin biçim özellikleriEk-kök incelemeleri
6Uygur Türkçesinin biçim özellikleriEk-kök incelemeleri
7Uygur Türkçesinin biçim özellikleriEk-kök incelemeleri
8Ara Sınav
9Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özellikleriMetinler üzerinde cümle çözümlemeleri
10Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özellikleriMetinler üzerinde cümle çözümlemeleri
11Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özellikleriMetinler üzerinde cümle çözümlemeleri
12Budist çevreye ait metin örneklerinden okumaMetin Okuma
13Budist çevreye ait metin örneklerinden okumaMetin Okuma
14Manici çevreye ait metin örneklerinden okumaMetin Okuma
15Manici çevreye ait metin örneklerinden okumaMetin Okuma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Anna Maria von Gabain (2000), Eski Türkçenin Grameri, TDK: Ankara H. Şirin User (2009), Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı İncelemesi, Kömen: Konya. Yardımcı Kitaplar: A. Bican Ercilasun (2009), Türk Dili Tarihi, Akçağ: Ankara Marcel Erdal (2004), A Grammar of Old Turkic, Brill Leiden, Boston Ahmet Caferoğlu (1993), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Enderun Kitabevi: İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım8216
Seminer224
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ13  55 3                      
ÖÇ2   55 3                      
ÖÇ3   55 3                      
ÖÇ4 4 55 3                      
ÖÇ5 4 55 3                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr