Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11357GENEL DİL BİLİMİ METOTLARI-ISeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çeşitli dil bilimi akımlarını öğretmek ve bu hazırlığa bağlı olarak dillerin gelişmesini, birbirleri ile olan ilişkilerini incelemektir. Birinci dönemde, dil bilimi kavramı hakkında kuramsal bilgiler ile 20. Yüzyıldaki bazı dil bilimcileri ve kuramları ele alınacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN
Öğrenme Çıktıları
1Dil bilimi kavramını açıklayabilme.
2Lengüistik ile filoloji arasındaki farkları açıklayabilme.
3Genel dil bilimi kuramlarını açıklayabilme.
4Genel dil bilimi kuramları çerçevesinde eleştirisel düşünebilme.
5Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dil Bilimi, Dil Bilimi akımları, 20. Yüzyıl Dil Bilimcileri, Dil Bilimi kuramları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Dil Bilimi nedir?
3Filoloji ile Lengüistik arasındaki farklar
4Ferdinand De Saussure ve Dil Bilimi
5Saussure sonrası Dil Bilimi
6Andre Martınet ve İşlevsel Dil Bilimi
7Roman Jakobson ve Bildirişim Şeması
8Ara Sınav
9Amerikan Yapısalcılığı
10Franz Boaz ve Dil Bilimi
11Edward Sapır ve Dil Bilimi
12Lenonard Bloomfield ve Dil Bilimi
13Zelling Sabbetai Harris ve Dil Bilimi
14Noam Chomsky ve Üretken Dönüşümlü Dil Bilgisi
15Charles Fillmore ve Durum Dil Bilgisi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Aksan, Doğan (2009): Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yardımcı Kitaplar: Aksan Doğan, (1982) Dilbilim Seçkisi (Günümüz Dilbilimi ile İlgili Yazılardan Çeviriler), Ankara: TDK Günay, Doğan (2002). Göstergebilim Yazıları. İstanbul: Multilingual. Saussure, Ferdinand de (1998). Genel Dilbilim Dersleri. (Çev. Berke Vardar). İstanbul: Multilingual. Vardar, Berke (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi. Vardar, Berke vd. (1999). XX. Yüzyıl Dilbilimi. İstanbul: Multilingual.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım8216
Seminer224
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1  45                         
ÖÇ2  45                         
ÖÇ3  45                         
ÖÇ4  45                         
ÖÇ5       5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr