Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11358GENEL DİL BİLİMİ METOTLARI-IISeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çeşitli dil bilimi akımlarını öğretmek ve bu hazırlığa bağlı olarak dillerin gelişmesini, birbirleri ile olan ilişkilerini incelemektir. İkinci dönemde, dil biliminin ses, biçim, anlam ve kullanım boyutundaki alt dalları incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN
Öğrenme Çıktıları
1Dil biliminin ses boyutundaki alt dallarını açıklayabilme.
2Dil biliminin biçim boyutundaki alt dallarını açıklayabilme.
3Dil biliminin anlam boyutundaki alt dallarını açıklayabilme.
4Dil biliminin kullanım boyutundaki alt dallarını açıklayabilme.
5Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dil Bilimi, Dil bilimi alt dalları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Ses Bilgisi, Sesbilim
3Biçim Bilimi, Söz Dizimi
4Anlam Bilimi, Sözcük Bilimi
5Ad Bilimi
6Köken Bilimi
7Çeviri Bilimi
8Ara Sınav
9Metin Dil Bilimi
10Lehçe Bilimi
11Toplum Dil Bilimi
12Ruh Dil Bilimi
13İnsan Bilimsel Dil Bilimi
14Uygulamalı Dil Bilimi
15Beyin Dil Bilimi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Aksan, Doğan (2009): Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yardımcı Kitaplar: Aksan Doğan, (1982) Dilbilim Seçkisi (Günümüz Dilbilimi ile İlgili Yazılardan Çeviriler), Ankara: TDK Günay, Doğan (2002). Göstergebilim Yazıları. İstanbul: Multilingual. Saussure, Ferdinand de (1998). Genel Dilbilim Dersleri. (Çev. Berke Vardar). İstanbul: Multilingual. Vardar, Berke (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi. Vardar, Berke vd. (1999). XX. Yüzyıl Dilbilimi. İstanbul: Multilingual.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım8216
Seminer224
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1  45                         
ÖÇ2  45                         
ÖÇ3  45                         
ÖÇ4  45                         
ÖÇ5       5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr