Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11361TÜRK DÜNYASINDA EDEBİ İLİŞKİLER-ISeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
19. yy. sonlarında Rusya Türklerinin edebi faaliyetleri hakkında bilgi verme, Rusya Türklerinin modernleşme hareketlerinin kaynaklarını açıklama, Rusya Türklerinin modernleşmesinde rol oynayan basın yayın faaliyetlerini değerlendirebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Öğrenme Çıktıları
1Rusya Türklerinin basın-yayın faaliyetlerini açıklayabilme
2Rusya Türklerinin basın-yayın faaliyetlerini değerlendirebilme
3Rusya Türklerinin modernleşmesine etki eden kaynakları gösterebilme
4Rusya Türklerinin modernleşmesinde rol oynayan şahsiyetleri söyleyebilme
5Rusya Türklerinin modernleşmesinde rol oynayan şahsiyetleri karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1875-1920 yılları arasında Rusya’daki Türk halklarının matbuatı. Ekinçi (1875-1877), Ziya (Tiflis, 1879) gibi belli başlı gazete ve dergilerde fikir ve edebiyat hayatı. Fikir, edebiyat ve dil tartışmaları. Türk halkları arasındaki kültürel ilişkiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Rusya Türklerinin edebî hareketlerine genel bir bakış IArat, Reşit Rahmeti, “Matbuat” (maddesi içinde), İslâm Ansiklopedisi, 7. c., 2. Kazan Türkleri, s. 380-384; 3. Azerbaycan Türkleri, s. 384-387; 4. Kafkasya ve şimalî Kafkasya, s. 387; 5. Kırım Türkleri, s. 387-388; 6. Dobruca Türkleri, s. 388-389; 7. Özbekler, s. 389-391; 8. Kazaklar, s. 391-392; 9. Türkmenler, s. 392; 10. şarkî Türkistan, s. 392-393
3Rusya Türklerinin edebî hareketlerine genel bir bakış IIArat, Reşit Rahmeti, “Matbuat” (maddesi içinde), İslâm Ansiklopedisi, 7. c., 2. Kazan Türkleri, s. 380-384; 3. Azerbaycan Türkleri, s. 384-387; 4. Kafkasya ve şimalî Kafkasya, s. 387; 5. Kırım Türkleri, s. 387-388; 6. Dobruca Türkleri, s. 388-389; 7. Özbekler, s. 389-391; 8. Kazaklar, s. 391-392; 9. Türkmenler, s. 392; 10. şarkî Türkistan, s. 392-393
4Rusya Türklerinin edebî hareketlerine genel bir bakış IIIArat, Reşit Rahmeti, “Matbuat” (maddesi içinde), İslâm Ansiklopedisi, 7. c., 2. Kazan Türkleri, s. 380-384; 3. Azerbaycan Türkleri, s. 384-387; 4. Kafkasya ve şimalî Kafkasya, s. 387; 5. Kırım Türkleri, s. 387-388; 6. Dobruca Türkleri, s. 388-389; 7. Özbekler, s. 389-391; 8. Kazaklar, s. 391-392; 9. Türkmenler, s. 392; 10. şarkî Türkistan, s. 392-393
5Azeri Türklerinde basın-yayın faaliyetleri I (Basının modernleşmede oynadığı roller) Arat, Reşit Rahmeti, “Matbuat” (maddesi içinde), İslâm Ansiklopedisi, 7. c., 3. Azerbaycan Türkleri, s. 384-387; 4. Kafkasya ve şimalî Kafkasya, s. 387;
6Azeri Türklerinde basın-yayın faaliyetleri II (Basının modernleşmede oynadığı roller) Arat, Reşit Rahmeti, “Matbuat” (maddesi içinde), İslâm Ansiklopedisi, 7. c., 3. Azerbaycan Türkleri, s. 384-387; 4. Kafkasya ve şimalî Kafkasya, s. 387;
7Ekinçi, Ziya, Ziya-yı Kafkasiye, Keşkül gazetelerindeki metinleri değerlendirme IMetin okuma ve değerlendirme
8Ara sınav
9Ekinçi, Ziya, Ziya-yı Kafkasiye, Keşkül gazetelerindeki metinleri değerlendirme IIMetin okuma ve değerlendirme
10Ekinçi, Ziya, Ziya-yı Kafkasiye, Keşkül gazetelerindeki metinleri değerlendirme IIIMetin okuma ve değerlendirme
11Ekinçi, Ziya, Ziya-yı Kafkasiye, Keşkül gazetelerindeki metinleri değerlendirme IVMetin okuma ve değerlendirme
12Hayat, Füyuzat, Kaspi, Molla Nasreddin ve Şelale gazetelerindeki metinleri değerlendirme IMetin okuma ve değerlendirme
13Hayat, Füyuzat, Kaspi, Molla Nasreddin ve Şelale gazetelerindeki metinleri değerlendirme IIMetin okuma ve değerlendirme
14Hayat, Füyuzat, Kaspi, Molla Nasreddin ve Şelale gazetelerindeki metinleri değerlendirme IIIMetin okuma ve değerlendirme
15Hayat, Füyuzat, Kaspi, Molla Nasreddin ve Şelale gazetelerindeki metinleri değerlendirme IVMetin okuma ve değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Kaynaklar Arat, Reşit Rahmeti, “Matbuat” (maddesi içinde), İslâm Ansiklopedisi, 7. c., 2. Kazan Türkleri, s. 380-384; 3. Azerbaycan Türkleri, s. 384-387; 4. Kafkasya ve şimalî Kafkasya, s. 387; 5. Kırım Türkleri, s. 387-388; 6. Dobruca Türkleri, s. 388-389; 7. Özbekler, s. 389-391; 8. Kazaklar, s. 391-392; 9. Türkmenler, s. 392; 10. şarkî Türkistan, s. 392-393 Arat, Reşit Rahmeti; “Kazan Türklerinde Periodik Matbuat”, Kazan (dergisi), İstanbul, 1975, S. 16, s. 7. Binark, Naile; Ölümünün 20. Yıldönümü Dolayısıyla Ayaz İshaki-İdilli (1878-1954), Kazan, 1974, S. 12, s. 8. Binark, Naile; Ömer Yusuf Akçura (1876-11.03.1935), Kazan, 1973, Sayı: 10, s. 32. Kesici, Dr. A. Kayyum, “Bolşevik İhtilâlinden Önce Kazak Türklerinde Eğitim, Kültür ve Fikir Hayatı”, Türk Dünyası, 19. c., Ankara, 2002, s. 438-447 Munavvar Kori Abduraşidxanov; Tanlangan Eserler, Neşre Hazırlayan: Cirociddin Ahmedov, Taşkent, 2003, 301+3 s. Nadir memmedov, Azerbaycan Dövri Metbuatı 1875-1990, Bakû, 1993, 56+201 s. R. R. Gaynanov, R. F. Meredanov, F. N. Şekurov, XX Yüz Başı Tatar Vakıtlı Matbugatı, Kazan, 2000, 315+1 s. Tahir, Mahmut, Kazan Türklerince Arap Harfleriyle Yapılmış Neşriyatın Bibliyografyası, Ankara, 1976, 323 s. (Daktilo edilmiş metin, matbû değildir.) Toğan, Zeki Velidi, Türkistan Matbuatı, Türkiyat Mecmuası, 2.c., 1928 Y. T. , Türkistan'da Türkçülük ve Halkçılık, Yayınlayan: Dr. A. Oktay, Birinci bölüm: İstanbul, 1951, 52 s., İkinci bölüm: İstanbul, 1954, 79+2 s. Yarkın, Prof. Dr. İbrahim, “Türkistan'ın Cedidçilik Devri Rehberlerinden Edebiyat ve Siyaset Adamı Mahmud Hoca Behbudî (1874-1919)”, Türk Kültürü, Ankara, Nisan 1970, Sayı: 90, s. 50-54 (410-414). Ziya Said, Özbek Vakitli Matbuatı, Taşkent, 1927, 180 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım8216
Seminer224
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                   53  4    5
ÖÇ2                   53  4    5
ÖÇ3                   53  4    5
ÖÇ4                   53  4    5
ÖÇ5                   53  4    5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr