Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11362TÜRK DÜNYASINDA EDEBİ İLİŞKİLER-IISeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
20. yy. sonlarında Rusya Türklerinin edebi faaliyetleri hakkında bilgi verme,Rusya Türklerinin modernleşme hareketlerinin kaynaklarını açıklama, Rusya Türklerinin modernleşmesinde rol oynayan basın yayın faaliyetlerini değerlendirebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Öğrenme Çıktıları
1Rusya Türklerinin basın-yayın faaliyetlerini açıklayabilme
2Rusya Türklerinin basın-yayın faaliyetlerini değerlendirebilme
3Rusya Türklerinin modernleşmesine etki eden kaynakları gösterebilme
4Rusya Türklerinin modernleşmesinde rol oynayan şahsiyetleri
5Rusya Türklerinin modernleşmesinde rol oynayan şahsiyetleri
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
XX. yy. başlarında Türkiye ile Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’ndeki Türk boyları arasında gerçekleşen siyasî ve kültürel ilişkiler ana hatlarıyla ele alınacak daha sonra özellikle dil ve edebiyat alanındaki etkileşimler değerlendirilecek, örnek metinler incelenecektir. Türk dünyasında modernleşme hareketi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ulusallaşma sürecinin dil ve edebiyat alanındaki etkileri, yansımaları üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tatar Türklerinde basın-yayın faaliyetleri I (Basının modernleşmede oynadığı roller) Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Tatar Türklerinde basın-yayın faaliyetleri II (Basının modernleşmede oynadığı roller) Metin Okuma
3Tercüman gazetesinden metinler okuma IMetin Okuma
4Tercüman gazetesinden metinler okuma IIMetin Okuma
5Tercüman gazetesinden metinler okuma IIIMetin Okuma
6Vakit, Mirat, Kazan Muhbiri, Yulduz’dan metinler okuma IMetin Okuma
7Vakit, Mirat, Kazan Muhbiri, Yulduz’dan metinler okuma IIMetin Okuma
8Ara sınav
9Vakit, Mirat, Kazan Muhbiri, Yulduz’dan metinler okuma IIIMetin Okuma
10Özbek Türklerinde basın-yayın faaliyetleri I (Basının modernleşmede oynadığı roller) Metin Okuma
11Özbek Türklerinde basın-yayın faaliyetleri II (Basının modernleşmede oynadığı roller) Metin Okuma
12Ayine, Tarakki, Sada-yı Türkistan’dan metinler okuma IMetin Okuma
13Ayine, Tarakki, Sada-yı Türkistan’dan metinler okuma IIMetin Okuma
14Ayine, Tarakki, Sada-yı Türkistan’dan metinler okuma IIIMetin Okuma
15Ayine, Tarakki, Sada-yı Türkistan’dan metinler okuma IVMetin Okuma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Kaynaklar Arat, Reşit Rahmeti, “Matbuat” (maddesi içinde), İslâm Ansiklopedisi, 7. c., 2. Kazan Türkleri, s. 380-384; 3. Azerbaycan Türkleri, s. 384-387; 4. Kafkasya ve şimalî Kafkasya, s. 387; 5. Kırım Türkleri, s. 387-388; 6. Dobruca Türkleri, s. 388-389; 7. Özbekler, s. 389-391; 8. Kazaklar, s. 391- 392; 9. Türkmenler, s. 392; 10. şarkî Türkistan, s. 392-393 Arat, Reşit Rahmeti; “Kazan Türklerinde Periodik Matbuat”, Kazan (dergisi), İstanbul, 1975, S. 16, s. 7. Binark, Naile; Ölümünün 20. Yıldönümü Dolayısıyla Ayaz İshaki-İdilli (1878- 1954), Kazan, 1974, S. 12, s. 8. Binark, Naile; Ömer Yusuf Akçura (1876-11.03.1935), Kazan, 1973, Sayı: 10, s. 32. Kesici, Dr. A. Kayyum, “Bolşevik İhtilâlinden Önce Kazak Türklerinde Eğitim, Kültür ve Fikir Hayatı”, Türk Dünyası, 19. c., Ankara, 2002, s. 438- 447 Munavvar Kori Abduraşidxanov; Tanlangan Eserler, Neşre Hazırlayan: Cirociddin Ahmedov, Taşkent, 2003, 301+3 s. Nadir memmedov, Azerbaycan Dövri Metbuatı 1875-1990, Bakû, 1993, 56+201 s. R. R. Gaynanov, R. F. Meredanov, F. N. Şekurov, XX Yüz Başı Tatar Vakıtlı Matbugatı, Kazan, 2000, 315+1 s. Tahir, Mahmut, Kazan Türklerince Arap Harfleriyle Yapılmış Neşriyatın Bibliyografyası, Ankara, 1976, 323 s. (Daktilo edilmiş metin, matbû değildir.) Toğan, Zeki Velidi, Türkistan Matbuatı, Türkiyat Mecmuası, 2.c., 1928 Y. T. , Türkistan'da Türkçülük ve Halkçılık, Yayınlayan: Dr. A. Oktay, Birinci bölüm: İstanbul, 1951, 52 s., İkinci bölüm: İstanbul, 1954, 79+2 s. Yarkın, Prof. Dr. İbrahim, “Türkistan'ın Cedidçilik Devri Rehberlerinden Edebiyat ve Siyaset Adamı Mahmud Hoca Behbudî (1874-1919)”, Türk Kültürü, Ankara, Nisan 1970, Sayı: 90, s. 50-54 (410-414). Ziya Said, Özbek Vakitli Matbuatı, Taşkent, 1927, 180 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım8216
Seminer224
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ134                 5        4
ÖÇ234                 5        4
ÖÇ334                 5        4
ÖÇ434                 5        4
ÖÇ534                 5        4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr