Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11489TENKİT TARİHİ-ISeçmeli479
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Batı Edebiyatında tenkit tarihini genel hatlarıyla vererek, Eski Türk Edebiyatında ve Tanzimattan Sonraki Türk Edebiyatında tenkit anlayışını, örnek metinlerden hareketle kavratabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Şerife Çağın
Öğrenme Çıktıları
1Tanzimat Döneminde kaleme alınmış belli başlı tenkit yazılarını kavrayabilme,
2Tenkitle ilgili terimleri ve tenkidin tanımlarını kavrayabilme,
3Tenkit tiplerini kavrayabilme,
4Batı edebiyatında tenkit tiplerini kavrayabilme
5Eski Türk Edebiyatında tenkidin gelişimini kavrayabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tenkit terimleri. Tenkit tipleri. Batı edebiyatında tenkit. Eski Türk edebiyatında tenkit. Tanzimat edebiyatında tenkit.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tenkitle ilgili terimler, tenkidin tanımları ve tipleriDersin içeriği hakkında bilgi verme
2Batı Edebiyatında TenkitOkuma: Holman (1992), A Handbook To Lıterature, s. 112-121.
3Batı Edebiyatında TenkitOkuma: Holman (1992), A Handbook To Lıterature, s. 112-121.
4Eski Türk Edebiyatında TenkitOkuma: Uzgör (1990), Türkçe Divan Dibaçeleri, s.1-36.
5Eski Türk Edebiyatında TenkitOkuma: Uzgör (1990), Türkçe Divan Dibaçeleri, s.1-36.
6Divan Şiiri Sanat Görüşü Okuma: Tolasa (1979), s.185-402.
7Eski Türk Edebiyatında Şiir Görüşü ve EleştirisiTanpınar (1993), s.275-276.
8Ara sınav
9Tanzimat Edebiyatında TenkitOkuma: Ercilasun, (2004), s. 135-66.
10Tanzimat Edebiyatında TenkitOkuma: Ercilasun, (2004), s. 135-66.
11Ziya Paşa: Şiir ve İnşa-Harabat MukaddimesiOkuma: Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (1978), s. 45-74.
12Namık KemalOkuma: Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (1978), s. 183-192..
13Namık KemalOkuma: Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (1978), s. 342-372.
14Beşir Fuat’ın Tesirleri Okuma: Okay (Tarihsiz), s. 201-215.
15Beşir Fuat’ın Tesirleri Okuma: Okay (Tarihsiz), s. 201-215.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. C. Hugh Holman-William Harmon, A Handbook To Lıterature, 1992. 2. Tahir Uzgör, Türkçe Divan Dibaçeleri, Ankara 1990. 3. Harun Tolasa, “Klasik Edebiyatımızın Divan Önsöz (Dibace)leri: Lamiî Divanı Önsözü ve (Buna Göre) Divan Şiiri Sanat Görüşü, Journal of Turkish Studies in Memoriam Ali Nihat Tarlan, c. III, Cambridge 1979, s. 385-402. 4. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. 5. Bilge Ercilasun, Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit, Ankara 2004. 6. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (Haz: Mehmet Kaplan-İnci Enginün-Birol Emil), İstanbul 1978. 7. Orhan Okay, Beşir Fuat, İstanbul (Tarihsiz).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14114
Tartışma5210
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma5210
Seminer428
Makale Kritik Etme3412
Bireysel Çalışma8864
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)270,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                     455 3  5
ÖÇ2              5   4   4 4    
ÖÇ3              5      4 5     
ÖÇ4                          4  
ÖÇ5               3335          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr