Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11151OSMANLICA METİNLER-ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Başta yazının kaynakları, Türkçenin yazıldığı alfabeler, Arap harfleriyle Türkçenin kaydediliş tarihi, Arap harfli Türk Alfabesi ve bu alfabeyle Türkçenin yazılmasında 19. yüzyıl sonlarında geliştirilmeye başlanmış Klasik Osmanlı İmlası ve bu imlayla Türkçe kök ve eklerin yazılış özellikleri işlenir. Bunun için öncelikli olarak yazı çalışmaları yaptırılır ve bu sayede el yazısının işleklik kazanması ve grafik hafızanın gelişmesi sağlanır. Yapılan bu hazırlığa dayalı olarak Osmanlı imlasının son dönem örnekleri sözlük (leksikolojik) ve söz dizimi (sentaktik) bakımdan incelenir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN
Öğrenme Çıktıları
1Dil olgusu kavramını açıklayabilme.
2Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farkı açıklayabilme.
3Dünyada yazının kaynaklarını açıklayabilme.
4Türk dilinin kaydedildiği yazı sistemlerini kavrayabilme.
5Osmanlı Türkçesi kavramını açıklayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesinin Arap yazısıyla kaydedilmesi, Arap alfabesinin özellikleri, Osmanlı Türkçesi nedir? Osmanlı Türkçesinin söz varlığı ve metinleri, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Dil nedir? Dil aileleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
3Yazı dili, konuşma dili, lehçe, şive, ağız, Türk yazı dilinin tarihî gelişmesi
4Dünyada yazının tarihi ve kaynakları
5Türkçenin tarihi boyunca kaydedildiği yazı sistemleri
6Osmanlı alfabesinin özellikleri
7Türkçe kök ve eklerin Arap harfleriyle gösterilmesi ve özellikleri
8Ara sınav
9Türkçe bir metnin Arap harfleri ile yazılmasıYazı çalışmaları
10Osmanlı alfabesi ile kaydedilmiş Türkçe bir metnin okunmasıOkuma çalışmaları
11Osmanlı Türkçesinde bulunan Türkçe ve yabancı kökenli sözlerin birbirinden ayrılması
12Türkçe kökenli sözlerin yazılış özellikleri
13Osmanlı Türkçesindeki klişeleşmiş söz ve eklerin yazılışı
1420. yüzyıl Osmanlı alfabesi ile kaydedilmiş Türkçe metinlerden örnekler
15Arap harfli Türkçe metin okuma ve yazma Yazı ve Okuma çalışmaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Timurtaş, F. (1991). Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Timurtaş, F. (2005). Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Yardımcı Kitaplar: Ergin, Muharrem (2000). Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama144
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10440
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ11                            
ÖÇ21                            
ÖÇ31                            
ÖÇ41                            
ÖÇ51                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr