Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11153OSMANLICA GRAMER-ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sırasıyla, yazının kaynakları, Türkçenin yazıldığı alfabeler, Arap harfleriyle Türkçenin kaydediliş tarihi, Arap harfli Türk Alfabesinin özellikleri ve bu alfabeyle Türkçenin yazılmasında 19. yüzyıl sonlarında geliştirilmeye başlanmış Klasik Osmanlı İmlası ve bu imlayla Türkçe kök ve eklerin yazılış özellikleri işlenir. Bunlardan sonra Osmanlı Türkçesi gramerinin özellikleri, yapılan bu hazırlığa dayalı olarak Osmanlı imlasının son dönem örnekleri sözlük (leksikolojik) ve söz dizimi (sentaktik) bakımından incelenir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN
Öğrenme Çıktıları
1Dil olgusu kavramını açıklayabilme.
2Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farkı açıklayabilme.
3Yazının kaynaklarını açıklayabilme.
4Türk dilinin yazıldığı alfabeleri kavrayabilme.
5Osmanlı Türkçesi kavramını açıklayabilme.
6Osmanlı Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yerini açıklayabilme.
7Arap harfli Türk alfabesinin özelliklerini kavrayabilme.
8Osmanlı Türkçesindeki Türkçe kök ve eklerin yazılış özelliklerini kavrayabilme.
9Türkçe kökenli sözleri Arap harfleriyle kaydedebilme.
10Arap harfli Türkçe bir metni okuyabilme.
11Osmanlı Türkçesinin gramer yapısını kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesinin Arap yazısıyla kaydedilmesi, Arap alfabesinin özellikleri, Osmanlı Türkçesi nedir? Osmanlı Türkçesinin söz varlığı ve metinleri, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Dil nedir? Dil aileleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
3Yazı dili, konuşma dili, lehçe, şive, ağız, Türk yazı dilinin tarihî gelişmesi
4Dünyada yazının kaynakları
5Türkçenin yazıldığı alfabeler
6Arap harfli Türk alfabesinin özellikleri
7Osmanlı Türkçesindeki Türkçe kök ve eklerin yazılış özellikleri
8Ara sınav
9Türkçe bir metnin Arap harfleri ile yazılmasıYazı çalışmaları
10Arap harfli Türkçe bir metnin okunmasıOkuma çalışmaları
11Osmanlı Türkçesinde bulunan Türkçe ve yabancı kökenli sözlerin birbirinden ayrılması
12Türkçe kelimelerin imlası
13Klişeleşmiş söz ve eklerin imlası
14Osmanlı Türkçesinin öne çıkan metinlerinden örnekler
15Arap harfli Türkçe metin okuma ve yazma çalışmasıYazı- okuma çalışması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Timurtaş, F. (1991). Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Timurtaş, F. (2005). Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Yardımcı Kitaplar: Ergin, Muharrem (2000). Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama144
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10440
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ12                            
ÖÇ22                            
ÖÇ3 3                           
ÖÇ4 5                           
ÖÇ5 3  5                        
ÖÇ6   55                        
ÖÇ7 5 55                        
ÖÇ8 5  5                        
ÖÇ9 5 55 5                      
ÖÇ10 5  5 5                      
ÖÇ11 5 55 5                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr