Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707002432012TEMEL PSİKOLOJİSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı öğrencilerin; insan davranışın ve zihinsel süreçlerinin bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak psikoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri ve kuramları tanımasıdır. Dersin sonunda öğrenciler psikolojik yapılar ve bireysel farklılıkların doğasını anlayacaklardır. Psikolojik deneyimler her bir öğrencinin gündelik yaşamında yer aldığı için, tartışmalara yer verilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nuri BİLGİN
Öğrenme Çıktıları
1Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme.
2Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
3Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme.
4Psikolojinin temel konuları ile ilgili kuram ve araştırmaları kavrayabilme.
5Temel psikoloji konularına eleştirel ve analitik düşünme becerilerini uygulayabilme.
6Psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Psikoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, Fizyoloji ve davranış, Duyum ve algı, Bilinç ve farklı bilinç durumları, Öğrenme, Bellek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Psikoloji biliminin tanımı ve içeriği Psikolojinin alt alanları Tarihsel gelişimi ve ekoller Anlatım ve tartışma (Plotnik 1. bölüm sf. 4-27)
3Psikolojide araştırma yöntemleri Psikolojide etik konular Anlatım ve tartışma (Plotnik 2. bölüm 28-45)
4Fizyoloji ve davranış Merkezi sinir sistemi Çevresel sinir sistemiAnlatım ve tartışma (Plotnik 3.ve 4. bölüm sf. 48-91)
5Duyusal süreçler ve özellikleri Duyusal eşikler Duyular(görne, acı/ağrı vb.)Anlatım ve tartışma (Plotnik 5 bölüm sf. 92-119)
6Algı, algısal örgütleme Algısal değişmezlikler Uzaklık, derinlik algısı Algısal yanılsamalarAnlatım ve tartışma (Plotnik 6. bölüm sf. 121-140)
7Bilinç ve kuramsal yaklaşımlar Uykunun aşamaları ve fizyolojisi Rüya Anlatım ve tartışma (Plotnik 7. bölüm sf. 146-167)
8Bilinçte yapay değişmeler Madde kullanımı Psikoaktif ilaçlar(depresanlar, stimulanlar, halüsinojenler)Anlatım ve tartışma (Plotnik 8 bölüm sf. 170-193)
9Ara sınav
10Öğrenme ve özellikleri Klasik koşullanma ve bileşenleriAnlatım ve tartışma (Plotnik 9. bölüm sf. 194-211)
11Öğrenme Edimsel koşullanma Bilişsel Öğrenme Anlatım ve tartışma (Plotnik 10. bölüm sf. 212-237)
12Bellek Duyusal kayıtlar Kısa süreli bellek (çalışan bellek) Uzun süreli bellek (episodik- semantik bellek, örtük- açık bellek)Anlatım ve tartışma (Plotnik 11. bölüm sf. 238-259)
13Bellek Yeniden yapılandırılmış bellek Anlatım ve tartışma (Plotnik 12. bölüm sf. 256-275)
14Zeka Anlatım ve tartışma (Plotnik 13. bölüm sf. 280-303)
15Yıl sonu değerlendirmesi ve genel tartışma Makale raporu ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Plotnik, R. (2007). Psikoloji’ye Giriş. İstanbul: Kaknüs Psikoloji. Yardımcı Kitaplar: Morris, C.G. (1996). Psikoloji Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı, remzi kitapevi, İstanbul. Morgan, C.T.(1995). Psikolojiye Giriş, Meteksan, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ11                            
ÖÇ21                            
ÖÇ31                            
ÖÇ41                            
ÖÇ51                            
ÖÇ6                             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr