Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703002362007KÜLTÜREL COĞRAFYASeçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; kültür ve coğrafya arasındaki ilişkiyi kavratabilmek ve kültürel coğrafyanın temel araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Füsun BAYKAL
Öğrenme Çıktıları
1Kültür ve coğrafyayı ayrı ayrı tanıyarak aralarında ilişki kurabilme (analiz ve sentez yapabilme)
2Maddi ve manevi kültür, kentsel ve kırsal kültür hakkında bilgi sahibi olabilme, aralarında ilişki kurabilme ve coğrafi yaklaşımlar getirebilme
3Kültürel coğrafyanın araştırma konularını (kültürel yayılma, kültürel ekoloji, kültürel entegrasyon, kültürel coğrafi görünüm, kültürel coğrafi geçmiş vb) öğrenme ve günümüzdeki yaklaşımları kavrayabilme
4Dünya kültür alemleri ve bölgeleri hakkında bilgi sahibi olabilme, coğrafi yorumlar yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Kültürün kavramsal çerçevesi (tanımı, tarihçesi, ilkeleri) * Kültürel coğrafyanın tanımı, ilgi alanları ve araştırma konuları * Kültürel yayılma (yayılma şekilleri, rol oynayan faktörler, örnekler) * Kültürel ekoloji (ekoloji, ekosistem, habitat, kültürel ekolojide etkileşimin boyutları, çevresel algılama ve algılama yolları) * Kültürel entegrasyon (nedenler, rol oynayan faktörler, örnekler) * Kültürel coğrafi görünüm (algılama biçimleri, rol oynayan faktörler, kırsal ve kentsel kültürel coğrafi görünümler, örnekler) * Dünya kültür alemleri ve bölgeleri (Avrupa, İslam, Afrika, Şark, Okyanusya) * Kültürel coğrafyada son yaklaşımlar (konular, mekanlar vb)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kültür ve coğrafya kavramlarına açıklık getirilmesi Anlatım
2Kültürel evrimler ve devrimlerin (coğrafi koşullar ve dünyadaki dağılışı, özellikler ve sonuçlar) öz biçimde verilmesiAnlatım
3Maddi-manevi, kentsel-kırsal kültür özelliklerinin tanıtılmasıAnlatım+Tartışma
4Kültür ve coğrafya arasında ilişkinin kurulması ve kültürel coğrafyanın temellerinin verilmesiAnlatım
5Kültürel coğrafyanın araştırma konularının kavratılmasıAnlatım
6Kültürel yayılmanın coğrafi temeller üzerinden değerlendirilmesiAnlatım+Tartışma
7Kültürel ekolojinin insan-çevre etkileşimi üzerinden analiz edilmesi (çevresel determinizm ve possibilizm) ve kültürel entegrasyonla ilişkisinin kurulmasıAnlatım+Tartışma
8Ara sınav
9Kültürel coğrafi görünümün analiz edilmesi (oluşumu, algılama biçimleri, rol oynayan faktörler, kırsal ve kentsel kültürel coğrafi görünümler ve aralarındaki farklar ve benzerlikler)Anlatım+Görsel sunum+Tartışma
10Dünya kültür alemleri ve bölgeleri hakkında bilgi verilmesiAnlatım
11Avrupa kültür aleminin tanıtılmasıAnlatım+Görsel sunum+Tartışma
12İslam kültür aleminin tanıtılmasıAnlatım+Görsel sunum+Tartışma
13Afrika kültür aleminin tanıtılmasıAnlatım+Görsel sunum+Tartışma
14Şark ve Okyanusya kültür alemlerinin tanıtılmasıAnlatım+Görsel sunum+Tartışma
15Kültürel coğrafyada son yaklaşımlar (konular, mekanlar, yayınlar vb) hakkında bilgi verilmesiAnlatım
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tümertekin, E., Özgüç, N. (2009). Beşeri Coğrafya. İnsan.Kültür.Mekan. Çantay Kitabevi, İstanbul. Güvenç, B. (1996). İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ122   1 21 
ÖÇ23 323    2
ÖÇ333 1323  3
ÖÇ42 2    22 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr