Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
713002232007MİTOLOJİSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yunan tanrı, tanrıça ve kahramalarının seramik, plastik ve duvar resimleri ışığında mitosları ve simgeleriyle tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Onur Zunal
Öğrenme Çıktıları
1Yunan mitolojisinin, eski Yunan’da din olduğunu kavrayabilme
2Yunan mitolojisi ile Yakındoğu mitolojileri arasındaki ilişkiyi kıyaslayabilme
3Yunan mitolojisinin, Hellen sanatındaki yerini değerlendirebilme
4Mitolojik betimleri ikonografik açıdan yorumlayabilme ve tartışabilme
5Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
6Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Antik Mitoloji bilgisi, lahitler ve seramikler üzerindeki bezemelerin, sahnelerin belirlenmesi ve ikonografik tanımlanmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Grek Pantheonu’ndaki mitosları bilmeksizin antik toplumun yapısını tanımak olanaksızdır. Bu ders Yunan toplumundaki çok tanrılı inancı yöneten tanrılar dünyası ile ilişkilidir. Buna ek olarak Yunan Pantheonu’ndaki on iki tanrının ikonografik incelemelerinin yanında, bu figüratif tanrılar dünyasının toplumda simgeledikleri kimlikler ve bunlara yönelik betimler incelenmektedir (örneğin, Zeus’un Ganymedes mitosunun eşcinselliğini göstermesi gibi). Hellen Pantheonu’nun kökenleri ve etkilendiği Yakın Doğu inançları (Hitit, Fenike, Mısır ve özellikle de Girit) her tanrı ve tanrıçanın etkilendikleri ülke bazında ele alınmaktadır. Ders kapsamında aynı zamanda, çok tanrılıktan tek tanrılığa geçen uygulamalar ve benzer mitoslar ile evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı ve tanrısal cezalandırma olarak görülen Tufan ve deprem gibi doğa olaylarına yönelik mitoslar ele alınmaktadır.Tüm incelemeler seramik, plastik ve duvar resimleri eşliğinde verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi .Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Evrenin Yaratılışı ve Ana tanrıçalıktan, Baba Tanrılığa GeçişOkuma (Hesiodos, Theogonia, 115-150, 155-180)
3Zeus ve Hera. Hieros-Gamos ve (Kutsal Evlilik). Hellen Toplumunda EvlilikOkuma. (Hesiodos, Theogonia, 455-505, Grimal, 249-251, 821-825. Erhat, 321-325, 46-148)
4Evrenin paylaşımı ve Poseidon. Mythosları Okuma. (Grimal, 682-684. Erhat, 274-276) Yazılı Seminer sunumu
5Evrenin paylaşımı ve Hades. Mythosları. Okuma (Grimal, 222-223. Erhat, 129-130)
6Demeter .Mythosları, Kültleri ve BayramlarıOkuma. (Hesiodos, Theogonia, 911-915,Grimal, 145-147. Erhat, 92-94)
7Apollon. Kültlerini.Kökeni, Mythosları ve Kehanet Merkezleri.Okuma. (Hesiodos, Theogonia, 920, Grimal, 79-83. Erhat, 47-54) Yazılı Seminer sunumu
8Ara sınav
9Artemis.Kökeni, Mythosları ve Artemis Ephesia.Okuma . (Hesiodos, Theogonia, 920, Grimal, 98-100. Erhat, 60-67)
10Aphrodite. Mythosları ve kimlikleri Okuma .( Hesiodos, Theogonia, 190-210, Grimal, 76-78. Erhat, 45-47 )
11Hephaistos. Tanrının kimliği ve toplumdaki yeri.Evlilik öyküsü ve işlevleri.Okuma.( Hesiodos, Theogonia, 926-928, Grimal, 247-249. Erhat, 145-146) Yazılı Seminer sunumu
12Tanrıça Athena kimlikleri ve mythoslarıOkuma (Hesiodos, Theogonia, 886-900, 925, Grimal, 107-109. Erhat, 71-73)
13Dionysos kimlikleri, mythosları, bayramları.Okuma (Grimal, 156-159. Erhat, 99-104) .
14Hermes mythosları ve işlevleri.Okuma (Grimal, 285-287. Erhat, 151-153 ) Yazılı Seminer sunumu
15Ares mythosları ve işlevleri Okuma (Grimal, 84-86. Erhat, 54-55)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Hesiodos Eseri ve Kaynakları, Ankara 1977, (çev. S. Eyüboğlu, A. Erhat) P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü. Yunan Roma, İstanbul, 1997 (Çev. S. Tamgüç) A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, 1984 (Üçüncü Basım). Önerilen Kaynaklar: Homeros, İlyada, İstanbul, 1975, (Çev. A. Erhat,A. Kadir) S.Can, Klasik Yunan Mitolojisi, Istanbul, 1970 B.Comert, Mitoloji ve Ikonografi, Ankara, 1980 E.Granger, Mitoloji, (Cev.Nurullah Atac), Istanbul, 1983 G.Fink, Antik Mitolojide Kim Kimdir? Istanbul, 1995, (Çev. (Umit Ozturk) Th. H. Carpenter, Antik Yunanda Sanat ve Mitoloji, İstanbul, 2002, (Çev. B.B.M. Ünlüoğlu)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ122   3    
ÖÇ2332    23 
ÖÇ333233 3  2
ÖÇ4234  2  2 
ÖÇ52   3  2 3
ÖÇ62     3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr