Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714002062009YUNANCA IISeçmeli245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders eski Yunanca gramerini öğretmeyi amaçlar. Ders çeşitli alıştırmalarla desteklenmektedir. Ana hedef öğrencilerin antik Yunanca metinleri okuyabilme ve bir sözlük yardımı ile Türkçeye çevirebilme becerisine sahip olabilmeleridir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Araş.Görevlisi Dr. Sevgiser Akat Özenir
Öğrenme Çıktıları
1temel gramer bilgisine sahip olabilme
2basit yunanca cümleleri anlayabilme
3basit konularla ilgili alıştırmaları çözebilme
4yunanca yazıtları tanıyabilme
5Yunanca kelimeleri telafuz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste antik Yunanca grameri hakkında temel bilgiler verilmektedir. Çeşitli alıştırmalar eşliğinde işlenen konular haftalık programda verilmiştir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
01. Çekim İsimler: -a gövdeli dişil İsimler, ev ödeviH. Malay, Yunanca I, 22-23
1Alıştırma 7 ve 8’in yapılması
2Bazı syntaks kuralları: Appositio, Accusativus Praedicativus, Mesafe/süreç gösteren accusativus, Genetivus possesivus, Genetivus partitivus, Dativus possesivus, ev ödeviH. Malay, Yunanca I, 25-26
3Alıştırma 9’un yapılması
4Katlama, Perfectum ve plusquamperfectum, ev ödeviH. Malay, Yunanca I, 27-28
5Alıştırma 10’un yapılması, açıklamalar
6Alıştırma 11’in yapılması
7Ara Sınav
8Modus indicativus, vox activa hakkında bazı açıklamalar, ev ödeviH. Malay, Yunanca I, 30-31
9Alıştırma 12’nin yapılması. 1. çekim isimler: a- gövdeli eril isimler, Ev ödeviH. Malay, Yunanca I, 32-33
10Alıştırma 13 ve okuma parçası I’in yapılması
11Şart Cümleleri ve epigrafik açıklamalarH. Malay, Yunanca I, 35-36
12Alıştırma 14 ve ek alıştırma 2’nin yapılması
13Metin Çözümlemesi
14Metin Çözümlemesi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- H. Malay, Yunanca I, İzmir 1993 - H.G.Liddel, R.Scott, A Greek-English Lexicon, Abridged, Oxford, 1977 - H. W. Smyth, A Greek Grammar for Colleges, Cambridge 1956.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma1000
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12121
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma13339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ11142123213
ÖÇ21142123213
ÖÇ332 2 2   3
ÖÇ42 322121 2
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr