Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714002112009SUALTI ARKEOLOJİSİSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sualtı Arkeolojisi dersinin temel amacı çeşitli nedenlerle sualtında kalmış olan arkeolojik verilerin insanlık tarihine katkıda bulunması amacıyla ortaya çıkarılması için kullanılan teknikler ve buluntular hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof: Dr. Ahmet Kaan ŞENOL
Öğrenme Çıktıları
1 Sualtında kalan yapıların belirlenmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olabilme.
2 Antik Dönem gemi yapım teknikleri hakkında önbilgi sahibi olabilme.
3 Batıkların kargolarında bulunan eserler yardımıyla tarihleme kriterlerinin saptanmasının öğrenilmesi.
4 Sualtında kullanılan araç gereç hakkında bilgi sahibi olabilme.
5 Antik Dönem navigasyon teknikleri hakkında yayınlanmış eserlerin yorumlamasını yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnsanlık tarihi boyunca gerek ticari gerekse askeri nedenlerden dolayı toplumlar denizi aşmak için çeşitli araçlar kullanmıştır. Dersin temel konularından birisi bu amaç için inşa edilen ve çoğunlukla sualtında kalan limanlar, rıhtımlar, dalgakıranlar, iskeleler, deniz fenerleri gibi yapıların incelenmesi ve bu yapıların uygarlık seviyesinin göstergeleri olarak değerlendirilebilecek şekilde veri olarak değerlendirilebilmesinin öğrenciye öğretilmesidir. Bu bağlamda Akdeniz’de kazıları yapılan veya yerleri belirlenen yüzlerce batık da içindeki eserlerle anlatılacaktır. Ders kapsamında antik gemilerin yapım teknikleri de öğrenciye sunulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders konularının incelenmesi, öğrenciye kaynakça verilmesi.Ders içeriğinin incelenmesi
2Sualtı arkeolojisinin tarihsel gelişimiOkuma: Bass, G.F., (ed.) A History of Seafaring Based on Underwater Archaeology, New York, London 1972; Bass, G.F., Katzev, M.L.,” New Tools for Underwater Archaeology”, Archaeology June 1968, Vol.21 No:3, s. 172-173.
3Akdeniz’deki Liman yapılarının tanıtılmasıOkuma: Blackman, D., "Ancient harbours in the Mediterranean", 1- 2, IJNA 11, 1982; A. Raban (ed.), ‘Harbour Archaeology. Proceedings of the First International Workshop on Ancient Mediterranean Harbours, Caesarea Maritima’, 1983, Bar International Series 257; Geraci, G., Marin, B., “L’approvisionnement alimentaire urbain: ports, stockages et redisribution en Méditerranée de l’Antiquite à la periode moderne-Introduction”, Nourrir les cités de Méditerranée Antiquité-Temps modernes, (ed.) B. Marin, C. Virlouvet, Collections l’ateliér méditerranéen, Paris 2003, s. 577-587.
4Antik Dönemde kullanılan deniz yollarının incelenmesiOkuma: Arnaud, P., Les routes de la navigation antique, Paris 2005, s.1-248İ Stager, L., “Phoenician Shipwrecks in the Deep Sea”, Sea Routes Interconnections in the Mediterranean 16th-6th c. BC, PLOES, Creete 29th - October 2nd 2002, Athens 2003, s. 233-247.
5Sualtında bulunan kalıntıların belirlenmesinde kullanılan teknik yöntemlerOkuma: Foley, B.P., Dellaporta, K., Sakellariou, D., Bingham, B.S., vd., “The 2005 Chios Ancient Shipwreck Survey. New methods for underwater archaeology”, Hesperia 78, 2009, s. 269–305. Bowens, A. (ed), Underwater Archaeology, The NAS Guide to Principles and Practice, Singapour 2009.
6Sualtı kazılarında kullanılan yöntemlerin tanıtılmasıOkuma: L'Hour, M., Long, L., “L'archéologie sous-marine”, Archéologie sous-marine sur les cotes de France, Exposition du 28 juin au 1er décembre 1985, s.33-47, 97-107
7Sualtında kayıt yöntemleriOkuma: Bowens, A. (ed), Underwater Archaeology, The NAS Guide to Principles and Practice, Singapour 2009.
8Ara sınav
9Antik Dönem ticari gemi yapım teknolojilerinin incelenmesiOkuma: Joncheray, J.P., “Mediterranean Hull Types Compared 2.Wreck F from Cape Dramont(Var), France”, The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 1977,6.1, s.3-7.
10Antik Dönemde askeri gemi yapımı ve tersanelerin incelenmesiOkuma: Casson, L., Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler, İstanbul 2000
11Akdeniz’de bulunan batıkların incelenmesiOkuma: Tchernia, A., “Epaves antiques, routes maritimes directes et routes de redistribution”, Nourrir les cités de Méditerranée Antiquité-Temps modernes, (ed.) B. Marin, C. Virlouvet, Collections l’ateliér méditerranéen, Paris 2003, s. 613-623; Parker, A.J., "Cargoes, Containers and Stowage: the Ancient Mediterranean", Nautical Archaeology, 21.2, 1992, s.89-100.
12Sualtında bulunan eserlerin konservasyon metodlarıOkuma: Bowens, A. (ed), Underwater Archaeology, The NAS Guide to Principles and Practice, Singapour 2009.
13Denizle bağlantılı nehir yollarında kullanılan taşımacılık yöntemleri Okuma: Greene, K., The Archaeology of Roman Economy, Los Angeles 1986
14Antik Dönemde navigasyon yöntemleriOkuma: Casson, L., Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton 1971
15Batıkların kargolarında bulunan eserler yardımıyla tarihleme kriterlerinin saptanmasıOkuma: Parker, A.J., “Stratification and Contamination in Ancient Mediterranean Shipwrecks”, NA 10.4, 1981, s.309-335; Parker, A.J., Ancient Shipwrecks of the Mediterranean & the Roman Provinces, BAR International Series 580, Oxford 1992, s.1-547.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Eserler: Bowens, A. (ed), Underwater Archaeology, The NAS Guide to Principles and Practice, Singapour 2009 Bass, G.F., (ed.) A History of Seafaring Based on Underwater Archaeology, New York, London 1972 Casson, L., Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler, İstanbul 2000 Vuorela, I., (ed.) Scientific methods in underwater archaeology: Proceedings of a European seminar held at the zoological field station of Tvärminne, Finland, 1992 Gianfrotta, P.A., Pomey, P., L’archéologie sous la mer, Paris 1981
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Tartışma10110
Takım/Grup Çalışması212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ12 43   5  
ÖÇ2  44   5  
ÖÇ3  55   5  
ÖÇ4  55   5  
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr