Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721402T11309RESİM SANATISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, başlangıcından Roma Dönemine kadar resim sanatı anlatılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Yasemin Polat
Öğrenme Çıktıları
1 Paleolitik dönemden başlayıp Roma dönemine uzanan süreçte, çeşitli kültürlere ait resim sanatı özelliklerini tanıyabilme ve birbirinden ayırt edebilme.
2 Antik dönem duvar resmi tekniklerini ayırt edebilme.
3 Antik dönem resim sanatında karşılaşılan konuları çözümleyebilme, ikonografik inceleme yapabilme.
4 Duvar resimlerini tanımlarken terminolojiyi doğru kullanabilme.
5 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
6 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, kronolojik bir dizin içinde, başlangıcından Roma Dönemine resim sanatı örneklerle anlatılacaktır. Bu kapsamda Paleolitik Devir Mağara Resimleri, Neolitik ve Kalkolitik Devir Resim Sanatı, Mısır Resim Sanatı, Girit, Myken Resim Sanatı, Arkaik Devir Resim Sanatı, Helenistik ve Roma Devri Resim Sanatı ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi .Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Paleolitik Dönem resim sanatı Okuma (Lommel ilgili bölümler,)
3Neolitik Devir resim sanatı Çatalhöyük Okuma. (Mellaart, ilgili başlıklar, Hodder, ilgili başlıklar)
4Kalkolitik Dönem resim sanatı Latmos Herakleia Okuma. (Bingöl, 20-23, Peshlow, ilgili başlıklar. Acar, 105-112)
5Kalkolitik Dönem resim sanatı Latmos Herakleia Okuma (Peshlow, ilgili başlıklar. Bingöl, 20-23)
6Tunç Çağ resim sanatıOkuma. (Bingöl, 24-27)
7Mısır resim sanatıOkuma. (Mekhitarian, ilgili bölümler)
8Ara Sınav
9Girit (Minos) resim sanatıOkuma . (Alexiou, 47-50, Higgins, 94-102)
10Thera(Minos), Myken resim sanatıOkuma .( Alexiou, 47-50, Higgins, 94-102)
11Etrüsk resim sanatıOkuma.(Tulunay, 49-68)
12Anadolu Arkaik- Klasik Dönem resim sanatıOkuma (Boardman, 122-123)
13Anadolu Arkaik- Klasik Dönem resim sanatıOkuma
14Helenistik Dönem resim sanatı Roma Dönemi resim sanatı Okuma (Boardman, 253-257)
15Roma Dönemi Resim SanatıOkuma (Kahne, 181-200)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: J. Boardman, Yunan Sanatı, İstanbul, 2005. G.M.A. Richter, Handbook of Greek Art, London, 1987. Andreas Lommel, Landmarks of the World’s Art, Prehistoric and Primitive Man, London, 1966. E.Ü Merkez Kütüphane 709.01 LOM 1966 Roger Levin, Modern İnsanın Kökeni, Ankara, 1998. James Mellaart, Çatalhöyük Anadolu’da Bir Neolitik Kent, İstanbul, 2003. (Yapı Kredi Yayınları) Ian Hodder, Çatalhöyük Leoparın Öyküsü, Türkiye’nin Antik Kasabasının Gizemleri Günışığına Çıkıyor, İstanbul, 2006. (Yapı Kredi Yayınları) Anneliese Peshlow-Bindokat, Latmos’ta Bir Karia Kenti Herakleia Şehir ve Çevresi, İstanbul, 2005.(Homer Kitabevi) O. Bingöl, Malerai und Mosaik der Antike in der Türkei, Mainz am Rhein, 1997. R. Higgins, Minoan and Mycanaean Art, London, 1997. Ankara, 1983. A. Mekhitarian, Egyptian Painting, New York, 1978. P.P. Kahne, Ancient and Classical Art, London, 1969. Önerilen Kaynaklar: E. T. Tulunay, Etrüsk Sanatı, İstanbul, 1992. S. Alexiou, Minos Uygarlığı, İstanbul, 1991. Özgen Acar, Latmos Dağı’nda Bir Ailenin Resimli Romanı, Arkeoloji ve Sanat 123, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Seminer155
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma11333
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14         
ÖÇ24         
ÖÇ33         
ÖÇ43         
ÖÇ543        
ÖÇ6       4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr