Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721402T11311MISIR ARKEOLOJİSİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, Mısır uygarlığının ortaya çıkışı, Eski Krallık, Orta Krallık ve Yeni Krallık Dönemleri ve Ptolemaioslar Dönemi, bu dönemlerde Mısır plastik ve diğer sanatları ve mimarisi hakkında bilgi vermek ve bu uygarlığı değişik yönleri ile tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gonca Şenol
Öğrenme Çıktıları
1 Mısır uygarlığının ortaya çıkışı, ilk halklar, kökenler, yazı hakkında bilgi edinmek.
2 Hanedanlık öncesi dönem, Yukarı ve Aşağı Mısır. Nil nehrinin Mısır yaşamında önemini anlamak.
3 Eski Krallık Dönemi (İ.Ö. c.3100-2150), Orta Krallık Dönemi (İ.Ö.c.2050-1650), Yeni Krallık Dönemi (İ.Ö. c.1570-935), Geç Dönemler (İ.Ö.c.935-343) ve Ptolemaioslar Döneminde (İ.Ö.c.330-30) Mısır’da plastik sanatlar ve diğer zaanatlar, dini, sivil ve askeri mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak.
4Mısır’da toplumsal yapı, Mısır dini, tapınma, ölü kültü ve mumyalama konularında bilgi edinmek.
5 Mısır’da bilim ve teknolojiyi öğrenmek
6 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilmek.
7 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mısır’da Hanedanlık Öncesi Dönemden, İ. Ö. 30 yılında Roma İmparatorluğuna katıldığı döneme kadar Mısır uygarlığının tarihçesi. Eski, Orta ve Yeni Krallık Dönemi gelişen olaylar, sanatsal ve mimari gelişimler. Farklı amaçlı mimari yapılar. Dini inançlar ve uygulamalar. Mısır uygarlığının diğer çağdaş uygarlıklar ile ilişkileri ve karşılıklı etkileşimler. Mısır’da, B. İskender’in seferleri ardından Ptolemaisların yönetime geçmesi ile Mısır’da Ptolemaioslar Dönemi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
1Mısır’da hanedanlık öncesi dönemOkuma (Freeman, s. 24-30)
2Eski Krallık Dönemi (- 6 hanedanlar). İlk Sülaleler, piramitlerin inşası (Saqqara basamaklı piramit). Okuma (Freeman, s. 30-37)
3Birinci ara dönem (7 - 10 hanedanlar) . İç savaşlarOkuma (Freeman, s. 38)
4Orta Krallık Dönemi ( 11 - 14 hanedanlar). Mısır’ın eyaletlere bölünmesi, ticari faaliyetler, keşif seferleri, yazı, din. Okuma (Freeman, s. 39-43)
5İkinci ara dönem (15 - 17 hanedanlar) İç savaşlar, Hiksoslar ve Hiksos kralları Okuma (Freeman, s. 43-44)
6Yeni Krallık Dönemi(18 - 20 hanedanlar)Okuma (Freeman, s. 45-55, 59-72)
7Ara sınav
8Eski Mısır uygarlığı hakkında dökümanter film gösterimiUygulama
9Üçüncü ara dönem (21 - 26 hanedanlar)Okuma (Freeman, s. 55-58; Goldschmidt, s. 28-29)
10Pers dönemi Geç Hanedanlık Dönemi (28 - 30 hanedanlar) Okuma (Goldschmidt, s. 30-31; Christensen, s. 56-57)
11Mısır’da Ptolemaiosların HanedanlığıOkuma (Christensen, s. 56-59)
12Ptolemaioslar Dönemi başkenti AlexandriaOkuma (Empereur 1998)
13Dönem Semineri SunumuDönem Semineri Sunumu
14Dönem Semineri SunumuDönem Semineri Sunumu
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: C. Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları, Türkçesi. S. K. Angı, Dost kitabevi yayınları, 2005. Egypte Vision d’Eternité, Musée de l’ephebe Le Cap d’Agde, 10 septembre 1999-8 janvier 2000. A. Goldschmidt, Jr., A Brief History of Egypt, New York, 2008. W. Christensen, Great Empires of the Past, Empire of Ancient Egypt, New York 2005. Yardımcı Kitaplar: J. Ray, The rosetta Stone and the rebirth of Ancient Egypt, 2007. La Gloire d’Alexandrie, Paris Musées, 1998. J.-Y. Empereur, Alexandria Rediscovered, British Museum Press, 1998. E. Bleiberg (ed), Art and Humanities Through the Eras, Ancient Egypt, 2675-332 BC, 2005. B. Brier, The History of Ancient Egypt, Part I, II, III, IV, Course guidebook, 1999. A. M. J. Tooley, Egyptian Models and Scenes, 1995. R. Matthews, C. Roemer (ed.), Ancient Perspectives on Egypt, 2003. Web siteleri: www.cealex.org
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Tartışma10110
Takım/Grup Çalışması212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15       5 
ÖÇ25   3 4 5 
ÖÇ354      5 
ÖÇ45       5 
ÖÇ5  44    5 
ÖÇ6       45 
ÖÇ7          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr