Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721402T11313HELLENİSTİK DÖNEMDE AKDENİZ TİCARETİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Hellenistik Dönem’de Akdeniz çevresindeki uygarlıkların birbirleriyle olan ticari ilişkilerinin arkeolojik kanıtlar yardımıyla aktarılması dersin temel amacını oluşturmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ahmet Kaan ŞENOL
Öğrenme Çıktıları
1 Akdeniz’de Hellenistik Dönem boyunca ticareti yapılan tarımsal ve endüstriel ürünlerin tanınması
2 B.İskender sonrası kurulan ticari ve politik güç dengesinin kavranması
3 Ticaretin ana kavramları öğrenerek Hellenistik Dönem’deki izlerinin özümsenmesi
4 Kent devletlerinin ve büyük krallıkların birbirlerinin ekonomileri üzerinde yaptıkları etkileri değerlendirebilme.
5 Hellenistik Dönem boyunca Akdeniz ticaretindeki iniş ve çıkışların nedenlerinin anlaşılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hellenistik Dönem’de seramik, tarımsal ürünler, hammadde ve endüstrüel ürünler ticaretin temelini oluşturmaktaydı. Bu ürünlerin limanlarda vergilendirilmesi, ekonomiye katkıları ve ürünlerin ulaştırıldığı ticari rotalar derste tartışılan konular arasındadır. Ayrıca Hellenistik Krallıkların birbirleriyle olan ticari ve politik ilişkileri, rekabeti, bunların üretime olan etkileri de dersin önemli bölümleridir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders konularının incelenmesi, öğrenciye kaynakça verilmesi. Ders içeriğinin incelenmesi
2Hellenistik Dönem’den önce Akdeniz’deki ekonomik hareketlerOkuma: Finley, M., Economy and Society in Ancient Greece, 1953; Finley, M., The Ancient Economy, 1973.
3İskender sonrası ekonomik değişimlerOkuma: Walbank, F.W., The Hellenistic age, Glaskow 1986; Derks, Hans. "The Ancient Economy: The Problem and the Fraud," The European Legacy, Vol. 7, No. 5, 2002, 597–620.
4Krallılar arasındaki güç dengesiOkuma: ed. Waalbank, F.W., The Hellenistic World, CAH, VII, second edition, Cambridge 2006, 62-110.
5Akdeniz’de büyük boyutlu ticareti hazırlayan etkenlerOkuma: Austin, M.M., The Hellenistic Word from Alexander to the Roman Conquest, A Selection of Ancient Sources in Translation, 1981, 151-171; Préaux, C., Le Monde Hellénistique, La Gréce et l'Orient de la Mort d'Alexandre, A la Conquete Romaine de la Gréce (323-146 av.J.C.), Paris 1978 ; Heichelheim, F.M., An Ancient History, Vol.II, Leiden 1964.
6Mısır’ın Hellenistik Dönem ticaretindeki rolüOkuma: Fraser, P.M., Ptolemaic Alexandria, I.Text, Oxford 1972, 132-188; Orieux, Cl., “Les archives d’Euclés et la fin de la doréa du dioecéte Apollonios”, Chronique d'Égypte, Tome LV, No.109-110, Janvier-Juillet 1980, 213-239
7Selevkoslar ve Makedonya Krallığının Akdeniz ekonomisindeki etkileriOkuma: Sartre, M., Chapitre 4 L’économie urbaine (IIIe-Ier siècles), L’Anatolie héllenistique de l’Egée au Caucase, Paris 2003, 142-162.
8Ara sınav
9Rhodos, Kıbrıs ve Delos’un Akdenizdeki ekonomik rolüOkuma: Berthold, R. M., Rhodes in the Hellenistic Age, Ithaca and London, 1984; “Rhodes, Delos and Hellenistic Commerce” , CAH , Vol. VIII, Rome and the Mediterranean 218-133 BC, Cambridge University Press, 1930, 619-642; Bresson, A., “Les campagnes de l’Ouest de l’Asie Mineure à l’epoque hellénistique”, L’Orient méditerranéen de la mort d’Alexandre aux campagnes de Pompée, Actes du colloque International de la SOPHAU Rennes 4-6 Avril 2003, Rennes 2003, s. 193-217 ; Michaelides, D., “The Economy of Cyprus During the Hellenistic and Roman Periods”, The Development of the Cypriot Economy from the Prehistoric Period to the Present Day, (ed.) V. Karageorghis, D. Michaelides, Nicosia 1996, 139-152; Michaelidou Nicolao, I., “Cyprus in the Hellenistic World”, Akten des XIII. Internationalen Kongresses für Klassische Archaologie Berlin 1988, Mains am Rhein 1990, 439-440; Mlynarrczyk, J., Nea Paphos in the Hellenistic Period, Nea Paphos III, Varsovie 1990.
10Kent devletlerinin Akdeniz ticaretine katkılarıOkuma: Satre, M., L’Asie Mineure et l’Anatolie d’Alexandre a Dioclétien, IVe siécle av.J.C./IIIe siécle ap.J.C., Paris 1995.
11Hellenistik Dönem’de üreticiler, tüccarlar ve vergilendirme sistemlerine genel bakışOkuma: Reger, G., Regionalism and Change in the Economy of Independent Delos, 314-167 B.C., Hellenistic Culture and Society, Vol.XIV, 1994;
12Akdeniz ticaretinde önemli tarımsal ürünlerOkuma: Casson, L., “Maritime Trade in Antiquity”, Archaeology 34.4, 1981, 37-43; Descat, R., “L’approvisionnement en grain dans le monde grec des cités: histoires d’une politique”, Nourrir les cités de Méditerranée Antiquité-Temps modernes, (ed.) B. Marin, C. Virlouvet, Collections l’ateliér méditerranéen, Paris 2003, 589-612; Reger, G., “Regions Revisted. Identifying Regions in a greco-Roman Mediterranean Context”, Facta A Journal of Roman Material Culture Studies, Roma 2007-1, 65-74.
13Akdeniz ticaretinde önemli endüstriel ürünlerOkuma: Burnstein, S.M., “Ivory and Ptolemaic Exploration of the Red Sea The Missing Factor”, Topoi 6 1996, fasc. 2, 799-807; Kögler, P., “Import,Export, Imitation. Trade and the Economic Power of the LAte Hellenistic and Early Imperial Knidos According to the Fine Pottery”, Trade Relations in the Eastern Mediterranean from the Late Hellenistic Period to Late Antiquity: The Ceramic Evidence, (ed.) M.B. Briese, L.E. Vaag, Denmark 2005, 50-62.
14Karataca savaşlarının B.Akdeniz ticaretine etkileri ve Roma’nın İ.Ö. 2. yüzyılda Akdeniz ekonomisi üzerindeki rolüOkuma: Lund, J., Rhodian Amphorae as Evidence for the Relations between Late Punic Carthage and Rhodes, Aspects of Hellenism in Italy, 5 Acta, Hiperborea 1993, 359-375; Duyrat, F., “La Phénicie hellénistique”, Royaumes et cités hellénistiques de 323 à 55 av. J.-C., O.Picard, et alii, Sedes 2003, 83-107; Astin, A.E., Rome and the Mediterranean to 133 BC, CAH, Vol. VIII, Second Edition 2006, 44-197.
15Roma hakimiyetinde Akdeniz’de ticaretin yeniden yapılanması ve ekonomik evrimin yeni özellikleriOkuma: Heichelheim, F.M., An Ancient Economic History, Vol.I, Leiden 1958; Rostovtzeff, M., A Social and Economic History of the Hellenistic World, 1941; Greene, K., "Technological innovation and Economic Progress in the ancient world: M.I. Finlay reconsidered, Economic history Review 53 no.1, 29-59, 2000.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Eserler: Ballet, P., La Vie quotidienne a Alexandrie 331-30 avant J.-C., Hachette Paris 1999. Berthold, R. M., Rhodes in the Hellenistic Age, Ithaca and London, 1984. Casson, L., “Maritime Trade in Antiquity”, Archaeology 34.4, 1981. Ellis, W.M., Ptolemy of Egypt, London 1994. Fraser, P.M., Ptolemaic Alexandria, I.Text, Oxford 1972. Heichelheim, F.M., An Ancient Economic History, Vol.I, Leiden 1958. Heichelheim, F.M., An Ancient Economy, Vol.III, Leiden 1970. Reger, G., Regionalism and Change in the Economy of Independent Delos, 314-167 B.C., Hellenistic Culture and Society, Vol.XIV, 1994. Rostovtzeff, M., Social and Economic History of the Hellenistic World, Vol.I-II 1941.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Tartışma10110
Takım/Grup Çalışması212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14      5  
ÖÇ23      5  
ÖÇ35   5  5  
ÖÇ45   5  5  
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr