Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721402T11315HELLEN TOPLUMUNDA SOSYAL-KÜLTÜREL YAŞAMSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Hellen sosyo kültürel yapısını incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nuran Şahin
Öğrenme Çıktıları
1 Hellen toplumunun kökenini ve sosyal yapısını tanıyabilme
2 Hellen toplumunun sosyal yapısı ile bugünkü sosyal yapıyı karşılaştırabilme
3 Hellen toplumunun kültürel yapısını kavrayabilme
4 Kültürel yapıyı oluşturan dinamikleri gözlemleyebilme
5 Hellen toplumunun sosyo-kültürel yapısındaki etkilenmeleri analiz edebilme
6 Tarih, coğrafya, sosyoloji, ekonomi, antropoloji, mimari vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Arkeoloji bilimi sorunlarını çözmede kullanabilme
7 Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
8 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hellen sözcüğü, salt Yunanistan anakarasında “Hellas” oturanları kapsamıyordu. I. Binyıl başında Yunanistan’dan göçedip, Batı Anadolu’ya yerleşmiş olanlara da Hellen’ler adı verilir. Farklı diyalektikleri olmasına karşın aynı dili konuşanlara verilen addı. Bu nedenle de Hellenler dil ve dinleri farklı olanları “barbaros” olarak tanımlıyorlardı. Makedonia egemenliğinden önce Hellas’da, siyasi yönden tek bir devlet hakimiyeti görülmez. Polis (Kent devlet) sistemi uygulaması özellikle Atina’yı ön plana çıkarmış, ezeli rakibi olarak da Sparta yer almıştır. Buna karşın eğitim sisteminde baskın olan Sparta eğitim sistemidir ve pederastik eğitim sistemi İ. Ö. VII. yy. başına değin Atina’da da uygulanmıştır. Polis sistemi Batı Anadolu’da da uygulanan bir sistemdi. Bu sistem içinde kadın ve erkeğin konumları da, diğer konularla birlikte ele alınacaktır. Hellen toplum yapısında özellikle Klasik Dönem’den itibaren kırsal yaşam ile kentsel yaşam farkı belirginleşir. Kome (köy) ile Polis (kent) arasındaki gereksinimler, salt alt yapı ve mimari açıdan değil aynı zamanda kültürel bazda da ortaya çıkar. Hellenistik Dönem’le başlayan dinin ikinci, insan faktörünün birinci plana geçişi ve onun gereksinimleri başta tiyatro kütüphane gibi kültürel bir yapılaşma sistemini de beraberinde getirir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı ve ÖnemiTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Hellen sözcüğünün etimolojisi. Hellen toplumunun etnik kimliğiOkuma. (Herodotos, I, 142-151)
3Hellen toplumunun sosyal yapılanması. Yönetim ve yasalarOkuma. (Mansel, 93-103, 171-199, Finley, 63-99)
4Hellen toplumunda eğitimOkuma. (Deighton, 34-38) Yazılı Seminer sunumu
5Kültürel Gelişim Okuma. (Mansel, 205-212, 219-226, 317-336, 380-390)
6Hellen toplumunda beslenme ve sağlıkOkuma. (Dalby, Grainger, 4-30, Delemen, 1-20 )
7Kent ve Kırsal kesim YaşamıOkuma. (Finley, 147-80) Yazılı Seminer sunumu
8Ara sınav
9Hellen toplumunda Çalışma Okuma . (Hesiodos, İşler ve Günler, 280-365, 385-760, Finley, 108-138, Fazlıoğlu, 1-28, Deighton, 44-50)
10Sosyo-ekonomik yaşamOkuma .( Finley, 181-210, 216-247)
11Sosyal Aktivite Symposion (Eğlence) ve diğer Okuma.(Deighton, 39-44, 60-78) Yazılı Seminer sunumu
12Sosyal Aktivite -Tiyatro
13Sosyal Aktivite -Spor Okuma (Deighton, 53-59)
14Dinsel Aktivite - Bayramlar (Agon) - Panegyris Yazılı Seminer sunumu
15Ölü kültünün sosyal yaşamdaki yeri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Hesiodos Eseri ve Kaynakları, Ankara, 1977 (Çev. S. Eyüboğlu, A. Erhat). A.M.Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, 1963. M. I. Fınley, Antik Çağ Ekonomisi, İstanbul, 2007. İ. Delemen, Antik Dönemde Beslenme, İstanbul, 2001. A. Dalby, S. Grainger, Antik Çağ Yemekleri ve Yemek Kültürü, İstanbul, 2001. H. I. Deighton, Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, İstanbul, 2000 (çev. H. Kökten Ersoy) İ. Fazlıoğlu, Eski Çağda Dokuma, İstanbul, 1997. Önerilen Kaynaklar: I. Jenkins, Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Antik Devirde Çocuk Eğitimi, İstanbul, 1988 (Çev. H. Malay). A. Özdizbay, Eski Yunan’da Tarım, İstanbul, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Seminer10660
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma21428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ124     2  
ÖÇ2      4   
ÖÇ3333  3   4
ÖÇ4   4    4 
ÖÇ534  3  3  
ÖÇ6  3  4    
ÖÇ743 4  5 43
ÖÇ85         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr