Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721402T11411BİZANS SANATINA GİRİŞSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, Antik dönem sanat ve kültürünü muhafaza ederek ortaçağ Batı Avrupası’na aktarma görevini de üstlenen Bizans Dönemi (Doğu Roma) eserlerini, arkeolojik, estetik ve ikonografik içerikleri ile ele alarak, dönemin yapısal karekterini kavramayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Lale DOĞER
Öğrenme Çıktıları
1Bizans arkeoloji ve sanatı ile ilgili temel kavram ve terimleri öğrenme.
22. Bizans Mimarisini yapı tipi, plan ve süsleme özellikleri açısından kendinden önceki ve sonraki dönemlerde inşa edilmiş yapılarla karşılaştırarak uygarlık tarihi içindeki yerini değerlendirme.
3Bizans Bizans küçük eserlerini üslup, etkileşim, ve kronolojik olarak değerlendirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bizans Tarihine Genel Bakış, Bizans Arkeolojisi ve Sanatı Tanımı- Dönemleri, Başlıca Eserleri,Uygarlık Tarihindeki Yeri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, bibliyografik bilgi.
2Bizans Tarihine Genel Bakış
3Bizans Dini Mimarisi: Kilise Mimarisi Terminolojisi Bazilikalar ve Bazilika Plan Tipleri (görsel malzeme eşliğinde).
4Hellenistik Bazilikalar (Konstantinopolis Ioannes Studios)Tonozlu Bazilikalar (Karaman Binbir Kilise) Kubbeli Bazilikalar (Konstantinopolis Hagia Sophia..) (görsel malzeme eşliğinde).
5Orta Bizans Ve Geç Bizans Dönemi Kilise plan Tipleri (Kapalı Yunan Haçı Planlı Kiliseler, Dehlizli Kiliseler) (görsel malzeme eşliğinde).
6Vaftizhaneler (görsel malzeme eşliğinde).
7Bizans Sivil Mimarisi: Bizans’ta Konut, Saraylar Forumlar, Su Sistemleri (Sanıçlar,Su kemerleri), Mezar Yapıları (görsel malzeme eşliğinde).
8Bizans Seramiği (görsel malzeme eşliğinde).
9Arasınav
10Bizans Fildişi Eserleri (görsel malzeme eşliğinde).
11Bizans İkona Sanatı (görsel malzeme eşliğinde).
12Bizans Maden Sanatı (görsel malzeme eşliğinde).
13Bizans Cam Sanatı (görsel malzeme eşliğinde).
14Bizans Minyatür Sanatı (görsel malzeme eşliğinde).
15Genel tekrar ve değerlendirme (görsel malzeme eşliğinde).
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
W. Müler-Wiener, İstanbul’un Tarihsel Topografyası, İstanbul 2002 (2.baskı) D.T. Rice, The Art of Byzantium, London 1959J. Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, London 1979 M. Grant, Roma’dan Bizans’a, İstanbul 2000 D. Bakırcı, Byzantine Glazed Ceramics. Athens. 1999. J. M. Spıeser, Die Byzantinishe Keramik Aus der Stadtgrabung Von Pergamon, 1996. L. Doğer, İzmir Arkeoloji Müzesi Örnekleriyle Kazıma Dekorlu Ege-Bizans Seramikleri. E.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları, İzmir,2000 J. W.Hayes, Excavations at Saraçhane in İstanbul, II. The Pottery : Princeton 1992. E. Akyürek, Sanatın Ortaçağı,İstanbul 1997 R.Milburn, Early Christian Art and Architecture, California. 1988
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14 5 4  4 3
ÖÇ233 34 4 4 
ÖÇ34 3  3   4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr