Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721402T11412BİZANS SERAMİĞİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bizans seramik tarihi ve özellikle Anadolu-Bizans araştırmaları içerisinde seramik üretiminin sosyo ekonomik değeri, teknoloji ve tipolojisini anlamak, güncel üretimlerle ilişkilendirebilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Lale DOĞER
Öğrenme Çıktıları
1Bizans seramik sanatlarına ilişkin temel kavram ve terimleri öğrenme.
24.-15. yüzyıllar arasında üretilmiş edilmiş bu eserleri tipolojik-stilistik-teknik-kronolojik ayırımını kavrama.
3Çağdaş farklı uygarlıklardaki üretimlerle ilişkileri kurabilme.
4Eserleri atölye/işlik, teknik-malzeme, arz ve talep noktaları, kullanıcı profilleri yönünden değerlendirme. Sosyal ve ekonomik tarih içinde yerini belirleme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bizans üygarlığında 4.-15. yüzyıllar arasında seramik üretimi, tipolojisi, kronolojisi, pazar alanları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı
2Bizans Seramiği Üzerine Çalışmalar
3Erken Bizans Seramiklerinin Sınıflanması ve Kronolojisi
4Erken Bizans Kaba Seramikler (görsel malzeme eşliğinde).
5Erken Bizans İnce Seramikler Afrika Kırmızı Astarlı Seramikler (görsel malzeme eşliğinde).
6Geç Roma C Seramikleri Mısır Boyalı Seramikler, Sırlı Kaplar (görsel malzeme eşliğinde).
7Orta Bizans Seramiklerinin Sınıflanması ve Kronolojisi (görsel malzeme eşliğinde)
8Orta Bizans Dönemi Kaba Seramikler (görsel malzeme eşliğinde).
9Ara sınav
10Orta Bizans Dönemi İnce Seramikler Konstantinopolis Beyaz Hamurlu Seramikler Çok renkli Seramikler (görsel malzeme eşliğinde).
11Sgraffito Seramikler (görsel malzeme eşliğinde).
12Astar Boyalı Seramikler (görsel malzeme eşliğinde).
13Geç Bizans Seramiklerinin Sınıflanması ve Kronolojisi (görsel malzeme eşliğinde).
14Zeuxsippus Seramikleri, Çok Renkli Sgraffito Seramikler, Palaeologlar Dönemi Seramiği (görsel malzeme eşliğinde).
15Bizans Seramiğinin Üretimi ve Pazar Alanları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-D. Bakırcı, Byzantine Glazed Ceramics, 1999 -F. O. Waage, “Ceramics and Islamic Coins: The Glazed Pottery”, Antioch on the Orontes,4 , 1 (1948), 80-108 J. M. Spıeser, Die Byzantinische Keramik Aus Der Stadtgrabung Von Pergamon, 1996 -L. Doğer, İzmir Arkeoloji Müzesi Örnekleriyle Kazıma Dekorlu Ege-Bizans Seramikleri, 2000 -L.Doğer, “Halkın İmge Dünyasında Seramik Sanatı/The Art of Ceramics in the Imagination of the Folk”, Kalanlar-12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, Vehbi koç Vakfı, İstanbul 2007, 48-55. -V. François, “La ceramique Byzantine a Thasos”, Etudes Thasiennes (XVI), 1995. -J. W.Hayes, Excavations at Saraçhane in İstanbul, 2 : Princeton 1992. -J.M. Spieser, Die Byzantinische Keramik aus Pergamon, Berlin 1996 -Byzantine Glazed Ceramics, The Art of Sgraffito, Ed. D. Papanikola-Bakırtzı, Athens 1999. -B. Böhlendorf-Arslan, Glassierte byzantinische Keramik aus der Türkei, Teil I-III (2004).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13 43533 34
ÖÇ244 344433 
ÖÇ343 434 233
ÖÇ44 3 223 43
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr