Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
706002752012FELSEFEYE GİRİŞSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, felsefi düşünüş biçimini kavratmayı, felsefe bilim ve din arasındaki farklılıkları göstermeyi, temel felsefi sorunlar hakkında öne sürülen görüşleri tanıtmayı ve felsefi düşünebilme alışkanlığı geliştirmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard. Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar
Öğrenme Çıktıları
1Felsefi düşünüş biçimi hakkında bir bilinç geliştirme
2Mantıksal ve tutarlı düşünebilme
3Eleştirel düşünme
4Farklı görüşleri karşılaştırabilme
5Farklı felsefi sorunları birbirleriyle ilişkili olarak kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Felsefi düşüncenin karakteristikleri, felsefi bilgi ve sağduyu bilgisi, felsefe-bilim-din ve sanat ilişkisi, temel felsefi meseleler ve felsefenin temel disiplinleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin genel olarak tanıtımı, Felsefe Nedir? Felsefi bilgi ve sağduyu bilgisi
2Temel araştırma yöntemleri; inanç ve otorite kavramlarının analizi
3Felsefe-bilim ve din ilişkisi; ortaklıkları, farklılıkları
4Epistemoloji nedir? Epistemoloji-mantık ilişkisi: Dil, doğruluk ve anlam
5Bilginin imkanı sorunu: Dogmatizm ve kuşkuculuk
6Bilginin kaynağı ve araçları sorunu: Akılcılık, deneycilik ve sezgicilik
7Bilginin alanı kapsamı ve ölçütü sorunu: Eleştiri felsefesi, pozitivizm, yeni-pozitivizm, pragmatizim
8Ara sınav
9Bilim Felsefesi Nedir? Bilim ve bilimsel yöntem
10Deneysel ve formel bilimler: Yöntem bakımdan bir karşılaştırma. Bilimsel doğrulama nedir?
11Bilim üzerine eleştirel düşünceler: T.Khun, K.Popper, P.Fayerebend
12Varlık felsefesi nedir? Temel sorunlar ve kavramlar. Varlık felsefesi-metafizik-teoloji
13Materyalizim Nedir? Demokritos, Hobbes, De la Mettrie, 19.Yüyıl materyalizmi,diyalektik materyalizm
14İdealizm Nedir? Platon ve İdealar kuramı, Berkeley ve öznel idealizm, Hegel ve nesnel idealizm
15Madde ve ruh sorununa sentezci yaklaşım: Descartes ve madde-ruh düalizmi, Spinoza ve madde-ruh paralelizmi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Okumaları: Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yay., Ankara 2009 J.H.Randall Jr, J.Buchler, Felsefeye Giriş, Çev. A.Arslan, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları, İzmir, 1982 A.Arslan (Yayına haz), Felsefe 2002, TÜSİAD Yay.,İstanbul, 2002 C.Horner, E.Wesatacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Çev. A.Arslan S.M.Honer, T.C.Hunt, Felsefeye Çağrı, Çev. H.Ünder, İmge Yay., Ankara, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr