Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
706002762012FELSEFE SORUNLARI Seçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, felsefi düşünüş biçimini kavratmayı, felsefe bilim ve din arasındaki farklılıkları göstermeyi, temel felsefi sorunlar hakkında öne sürülen görüşleri tanıtmayı ve felsefi düşünebilme alışkanlığı geliştirmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Mehmet Kuyurtar
Öğrenme Çıktıları
1Felsefi düşünüş biçimi hakkında bir bilinç geliştirme
2Mantıksal ve tutarlı düşünebilme
3Eleştirel düşünme
4Farklı görüşleri karşılaştırabilme
5Farklı felsefi sorunları birbirleriyle ilişkili olarak kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Felsefi düşüncenin karakteristikleri, felsefi bilgi ve sağduyu bilgisi, felsefe-bilim-din ve sanat ilişkisi, temel felsefi meseleler ve felsefenin temel disiplinleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ahlak Felsefesi Nedir? Değer sorunu, ahlaksal ve estetik değerler. Nesnelcilik ve öznelcilik .Ahlaksal bir davranışın koşulları: özgürlik ve bilinçli seçime dayanan eylem. Ahlakta amaçlar ve araçlar sorunuDers içeriğinin tartışılması.
2Etik kuramların sınıflandırılması: Klasik ve modern kuramlar.Ders içeriğinin tartışılması.
3Mutlulukçu ahlak felsefeleri: Sokrates ve etik entelektüalizm, Kinikler ve kayıtsızlık ahlakı, Kireneliler ve hazcılık, Epikürcü hazcılık, Platon-Aristoteles:Ahlak siyaset ilişkisiDers içeriğinin tartışılması.
4Stoa ahlakı, tektanrılı dinler ve ahlak felsefesi. Seküler ahlak ve faydacılık. Kant ve ödev ahlakı, Nietzche ve nihilizmDers içeriğinin tartışılması.
5Siyaset felsefesi Nedir? Siyaset ve ahlak felsefesi. Siyaset ve hukuk felsefesiDers içeriğinin tartışılması.
6Temel sorunlar: Devlet ve en iyi yönetim. Teokratik devlet, aristokratik devlet, monarşi ve demokrasi hakkında genel değerlendirmelerDers içeriğinin tartışılması.
7Platon ve seçkinlerin yönetimi, Sözleşmeci kuramlar: Hobbes ve mutlak monarşi, Rousseau ve genel irade, Locke ve liberal demokrasiDers içeriğinin tartışılması.
8Liberalizm eleştirileri: teokratik ve muhafazakar eleştiriler, sosyal demokrasi. Marksizim ve sosyalizm Ders içeriğinin tartışılması.
9Arasınav
10Sanat Felsefesi Nedir? Sanat felsefesi ve estetik. Estetik tavır, estetik nesene ve estetik haz. Çeşitli sanat türleri Ders içeriğinin tartışılması.
11Estetik değerlere nesnelci ve öznelci yaklaşım. Sanat kuramları:Platon ve taklit olarak sanat. Romantikler ve yaratım olarak sanat, Schiller ve oyun olarak sanatDers içeriğinin tartışılması.
12Din felsefesi ve teoloji. Doğal teoloji ve vahyedilmiş teoloji. Teizm, Deizm, Panteizm ve AteizmDers içeriğinin tartışılması.
13Tanrının varlığı lehine öne sürülen kanıtlar ve eleştirileriDers içeriğinin tartışılması.
14Eğitim felsefesi nedir? Eğitim felsefesinin temel sorunları ve eğitim kuramlarıDers içeriğinin tartışılması.
15Eğitim ahlak ve din ilişkisi, eğitim ve ideoloji. Özgür bir eğitimin temel koşullarıDers içeriğinin tartışılması.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Okumaları: Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yay., Ankara 2009 J.H.Randall Jr, J.Buchler, Felsefeye Giriş, Çev. A.Arslan, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları, İzmir, 1982 A.Arslan (Yayına haz), Felsefe 2002, TÜSİAD Yay.,İstanbul, 2002 C.Horner, E.Wesatacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Çev. A.Arslan S.M.Honer, T.C.Hunt, Felsefeye Çağrı, Çev. H.Ünder, İmge Yay., Ankara, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr