Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002542012MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYESeçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Cumhuriyet Dönemi Türk romanının tarihi gelişiminin yorumlanabilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard. Doç. Dr. Müberra BAĞCI
Öğrenme Çıktıları
1Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının temel kavramlarını yazma / söyleme
2Roman tahlili yapabilme
3Memleketçi roman anlayışının temel eğilimlerini anlayabilme
4Toplumcu gerçekçi şiirin özelliklerini açıklayabilme
5Ses ve şekil ilişkisini hatırlayabilme
6Romanların yayınlanmasında gazeteciliğin önemini açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Cumhuriyet Devri Türk romanı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin gerekçesi ve Türk edebiyatı tarihindeki önemi - Dersin kural ve gerekleriDers içeriğinin incelenmesi
2Cumhuriyet devri Türk edebiyatında romanın doğuşu ve gelişimiOkuma: Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, “Bizde Roman” s. 47-51.
3Genel hatlarıyla Cumhuriyet romanının tarihçesiOkuma: K. Ertop Türk dili roman özel sayısı, nr. 154., Temmuz 1964, ss. 592-607.
4Cumhuriyet döneminin ilk romancılarıOkuma: 262-330., Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001.
51940 Sonrası Cumhuriyet Romanın TasnifiOkuma: 329-419., Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001.
6Ara Sınav
7Tanpınar’ın “Huzur” ve “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanlarının tahliliOkuma: Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I.
8Kemal Tahir ve roman anlayışıOkuma: 173-187.., Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II
9Kemal Tahir’in “Devlet Ana” romanının tahliliOkuma: 211-242., Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II
10Orhan Kemal ve roman anlayışıOkuma: 339-342., Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001.
11Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde” ve “Kanlı Topraklar” romanlarının tahliliOkuma: “Bereketli Topraklar Üzerinde” ve “Kanlı Topraklar” romanları
12Oğuz Atay’ın roman anlayışıOkuma: 375-377., Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001
13Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” romanının tahliliOkuma: 261-291., Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II
14Yusuf Atılgan’ın “Aylak Adam” romanının tahliliOkuma: 291-315., Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II
15Türk romanında ikinci dönem romanının özellikleriOkuma: 315-325., Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547. Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974. Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001. Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000. Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986. Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000. Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara:
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr