Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
702002562012YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ülke ve toplumların, düşünsel, estetik, teknik, bilimsel, maddi ve manevi varlıklarının, fikir ve sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin incelenmesi, kavranması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL
Öğrenme Çıktıları
1Toplumların dinsel, ahlaksal, estetik, teknik ve bilimsel nitelikteki toplumsal olayların özelliklerini listeleme ve ayırt etme.
2İnsanların daha iyi bir yaşayışa kavuşmaları ve doğaya egemen olabilmeleri için gösterdikleri çabalardan çıkan sonuçları; teknik, bilim ve kültür hayatında meydana gelen gelişmeleri ve değişimleri tarihsel süreç içinde değerlendirme, karşılaştırma.
3Uygarlık tarihi içinde düşünceler, bilgiler, ürünler, tutum ve davranışlar düzeninin gelişimi, bunun etkilerinin değerlendirilmesi.
4Uygarlık Tarihinin sosyal, siyasal ve ekonomik açılardan değerlendirilmesi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ülke ve toplumların, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin incelenmesi; bilim ve tekniğin ilerlemesi ile yaratılan yaşama koşulları ve bunun sonucu ortaya çıkan yaşamada kolaylık sağlama, usçullaşma ve yetkinleşmede değişme ve gelişmeler incelenir, yorumlanır ve analiz edilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uygarlık KavramıKaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. S. Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 1997 Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması.
2Feodalite ve Ortaçağ (Kilise- Devlet Çatışması)Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. A. Çıgdem, Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul, 1997. T. B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1990. Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması
3Milli DevletKaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. T. B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1990. Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması.
4Mutlak Monarşi Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. G. H. Sabine, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, 1969 Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması.
5Aydınlanma Dönemi Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. B. Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, 1998, Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması.
61789 Fransız ihtilali Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. Stanford- Ezel Shaw, History of the Otoman Empire and Modern Turkey II, Reform, Revolution and Republic: The Rise Of Modern Turkey, 1808- 1975, Cambridge University Pres, 1977. Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması.
7Demokrasi Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi ve sunum hazırlama ve sunu yapma. T. Z. Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1969 Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması
8Ara Sınav
9PozitivizmOkuma, Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. T. B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1990. Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması
10LiberalizmOkuma, Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. S. Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 1997 T. Z. Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1969 A. Çıgdem, Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul, 1997. T. B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1990. Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması
11MilliyetçilikOkuma, Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. T. B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1990. Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması.
12SosyalizmOkuma, Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. Sabri Sürgevil, Türkiye’de Çağdaşlaşma Hareketleri, İzmir, 2005; S. Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 1997 T. Z. Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1969 G. H. Sabine, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, 1969 Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması
13EgemenlikOkuma, Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. Ilgar, İhsan, Mütareke’de Yerli Ve Yabanci Basin, İstanbul, 1973 ; Zeki Arıkan, Mütareke ve İşgal Döenminde İzmir Basını, Ankara, 1989. Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması
14AnayasacılıkOkuma, Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. S. Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 1997 A. Çıgdem, Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul, 1997. T. B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1990. Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması
15MuhafazakarlıkOkuma, Kaynak Tarama, Kaynak eleştirisi. S. Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 1997 Konunun tanımlanması, tasarlanması ve sorgulanması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. S. Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 1997 2. T. Z. Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1969 3. G. H. Sabine, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, 1969 4. A. Çıgdem, Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul, 1997. 5. T. B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1990.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr