Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
713002402012ANADOLU ARKEOLOJİSİSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler ve bu kültürlerin arkeolojik verilerini değerlendirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Anadolu arkeolojisi konusunda bilgi sahibi olma
2Anadolu kültürlerini tanıyabilme
3Anadolu'da yaşamış olan kültürlerin ortaya koydukları arkeolojik eserler konusunda bilgi sahibi olma
4Anadolu toprakları üzerinde yaşamış olan kültürlerin birbirleri ile ilişkileri konusunda yorum yapabilme
5Anadolu antik kentleri hakkında bilgi sahibi olma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler, bu kültürlerin arkeolojik kalıntıları, antik kentler, yerleşimler, höyükler, buluntular
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Anadolu Coğrafyası, Anadolu Kültürel Kronolojisi, Tarih Dönemleri
1İnsanlığın ortaya çıkışı ve yayılımı, Anadolu'ya geçişleri ve Anadolu'da görülen ilk kültürler
2Anadolu Uygarlıklarına Giriş
3Anadolu'da Neolitik Dönem, Çatalhöyük, Göbeklitepe vb. yerleşim alanlarının incelenmesi
4Anadolu'da Tunç Çağlar, Anadolu'da görülen Tunç çağları yerleşimleri
5Anadolu'da Demir Çağı Dönemi ve Demir Çağ yerleşimleri
6Anadolu'nun Yerli Halkları
7Ara Sınav
8M.Ö. 1. Binde Anadolu'nun Coğrafi, Kültürel ve Siyasi Yapısı
9Anadolu'da Hellen Kültürü, Yerleşim Alanları
10Anadolu Antik Kentleri
11Anadolu'da Roma Kültürü ve Yerleşimleri
12Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılar ve bu kazıların Anadolu Arkeolojisine Katkıları
13Anadolu Arkeolojisi üzerine film gösterimi
14Anadolu Arkeolojisi üzerine genel bir değerlendirme
15Yıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları W. Radt, Pergamon J. Mellaart, Çatalhöyük, Anadolu'da Neolitik Bir Kent V. Sevin, Anadolu Arkeolojisi S. Gür, İlk İnsandan Selçuklu'ya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler E. Yazıcı, Efes ve İon Kentleri Y. Yılmaz, Türkiyenin Antik Kentleri L. Sepici, Göbeklitepe
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım11222
Tartışma515
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma248
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3412
Okuma414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1 35 3  23 
ÖÇ2343  2   3
ÖÇ31   21 41 
ÖÇ4  5     1 
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr