Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
710002522012KÜLTÜR İNCELEMELERİSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kültür İncelemeleri dersi, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerine ait kuram ve yöntemleri bir araya getiren ve disiplinlerarası bir yaklaşım içinde kültüre ve insana ait her türlü olgu ve pratiği olabildiğince çok yönlü ve farklı pencerelerden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, özellikle iletişim ve medya çalışmaları, tarih, edebiyat, sosyoloji, siyaset ve uluslararası ilişkiler gibi alanlar kültür incelemeleri kapsamı içinde yer almaktadır. Bu dersin doğası gereği, kültürü yüksek ve seçkinlere ait olan durağan bir kavramın ötesinde toplumun her kesimine ait değişken, dinamik ve günlük yaşamda yer bulan her türlü pratik olarak değerlendirir ve çalışma alanı içine alır. Bu bağlamda, popüler kültür, kitle kültürü, küreselleşen dünyada yeni bir güç alanı olarak da değerlendirilmektedir. Ders kuramsal ve kavramsal tanımlamaların ardından medya, film ve müzik eserlerinin çözümlenmesinin yanı sıra günlük hayat pratiklerin irdelenmesini amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Murat Erdem
Öğrenme Çıktıları
1Kültür incelemeleri alanındaki kuram ve yaklaşımlarını anlamak
2Kültür incelemeleri araştırma alanlarını tanımlayabilmek
3Temsil, ideoloji, güç ve direniş gibi kavramları tanımlamak ve düşünce geliştirmek
4Söylem analizi, göstergebilim ve metodolojisin ile ilgili bilgi edinme ve uygulama
5İncelenen olgu ve pratikleri çok disiplinli yaklaşım ile eleştirel çözümleme yetisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültür incelemeleri alanındaki kuram ve yaklaşımlar, temsil, ideoloji, güç ve direniş, söylem analizi, göstergebilim, popüler kültür, kitle kültürü, medya, film çözümleme, mizah ve karikatür.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve Dersin AmacıSunum
2Kültür İncelemeleri Kavramlar Sınıf Tartışması
3Göstergebilim ve Söylem Analizi Sınıf Tartışması
4Temsil ve İdeolojiSınıf Tartışması
5Güç ve DirenişSınıf Tartışması
6Popüler Kültür ve Kitle KültürüSınıf Tartışması
7Mizah ve KarikatürSınıf Tartışması
8Ara Sınav
9Medya ve Film Çözümlemeleri ISınıf Tartışması
10Medya ve Film Çözümlemeleri IISınıf Tartışması
11Sosyal Medya Çözümlemeleri Sınıf Tartışması
12Popüler Müzik ÇözümlemeleriSınıf Tartışması
13Günlük Yaşam ve Eşya KültürüSınıf Tartışması
14Mizah ve Karikatür ÇözümlemeleriSınıf Tartışması
15Genel TekrarGenel Tekrar, Soru Cevap
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Andrew Edgar, Peter Sedgwick Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar. Açılım, İstanbul 2007 Ahmet Oktay Türkiye’de Popüler Kültür. Yapı Kredi, İstanbul 1997 John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark, Ankara 1999. Wolfgang Ruppert (ed.) Gündelik Eşyaların Kültür Tarihi Kabalcı, İstanbul, 1996. Roland Barthes Çağdaş Söylenler Metis, İstanbul 1996 Douglas Kellner “Kültürel Araştırmalar ve Sosyal Teori : Eleştirel Bir Müdehale” Suart Hall “Popüler Kültür ve Devlet”
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr