Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7014002172012HELLEN MİMARİSİNDE YAPI TEKNİKLERİSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Yunan Mimarlığında kullanılan yapı tekniklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Yunan Mimarlığında kullanılan yapı tekniklerini tanıyabilme
2Erken dönemlerden başlayarak Hellenistik Dönem sonuna kadar Yunan mimarlık sanatını oluşturan mimari yapıları tanıyabilme
3Dönemlere damgasını vuran Yunan mimarlık yapılarını tanıyabilme
4Yapıların inşasında kullanılan teknikleri tanıyabilme
5Yapıların inşasında kullanılan malzemeleri tanıyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste Yunan Mimarlığında kullanılan yapı teknikleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders sırasında erken dönemlerden başlayarak Hellenistik Dönem sonuna kadar olan zaman dilimi içerisinde Yunan mimarlık sanatını oluşturan mimari yapılar ele alınacaktır. Derste dönemlere damgasını vuran yapılara ve bu yapıların inşasında kullanılan tekniklere öncelik verilecektir. Mimarlık yapıtlarının inşasında hangi tekniklerin kullanıldığı, yapıların inşasında kullanılan malzemeler incelenecek konular arasındadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Yunan mimarisinde yapı tekniklerine giriş
1Mimari yapılarda kullanılan yapı malzemeleri
2Yapı malzemelerinin elde edilmesi Mermer, taş, ahşap, kerpiç malzemenin elde edilmesi
3Yapı malzemelerinin taşınması Mermer ve taşın ocaklardan taşınması
4Yunan mimarisinde kullanılan yapı tekniklerinin incelenmesi
5Yapı malzemelerinin düzeltilmesi ve işlenmesinde kullanılan malzemeler
6Yunan mimarlık yapıtlarının incelenmesi
7Ara sınav
8Erken dönem yapılarında kullanılan malzeme ve uygulanan teknikler
9Arkaik ve Klasik dönem Yunan yapılarında kullanılan malzeme ve teknikler
10Hellenistik Dönem yapılarında kullanılan malzeme ve teknikler
11Yapı malzemelerinin bölgesel farklılıklarının incelenmesi
12Yapı tekniklerinin bölgesel farklılıklarının incelenmesi
13Yunan mimarisindeki farklı yapım tekniklerinin karşılaştırılması
14Yunan mimarisindeki yapı teknikleri üzerine tartışma ve sonuç
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınlar Mimarlığın Uluşlararası Kaynakları: 2 Çeviren S. Güven 1990 W.B. Dinsmoor, The Architectureof Ancient Greece an Account of Historic Development, London 1950. A.W. Lawrence, Greek Architecture, London 1973. A. Tzonis-P. Giannisi, Classical Grek Architecture, Paris 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı144
Derse Katılım16232
Takım/Grup Çalışması212
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma20120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1 1 2 2 3 4
ÖÇ2 1  2 3   
ÖÇ31   233 45
ÖÇ41 22  33 5
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr