Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0714004162013YUNANCA VISeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders eski Yunanca gramerini öğretmeyi amaçlar. Ders çeşitli alıştırmalarla desteklenmektedir. Ana hedef öğrencilerin antik Yunanca metinleri okuyabilme ve bir sözlük yardımı ile Türkçeye çevirebilme becerisine sahip olabilmeleridir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Cumhur Tanrıver
Öğrenme Çıktıları
1Eski Yunanca temel gramer bilgisini açıklayabilme
2Yunanca cümleleri çevirebilme
3Dersteki konularla ilgili alıştırmaları çözebilme
4Eski Yunanca metinleri inceleyebilme
5Basit Türkçe metinleri eski Yunancaya çevirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste antik Yunanca grameri hakkında temel bilgiler verilmektedir. Çeşitli alıştırmalar eşliğinde işlenen konular haftalık programda verilmiştir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Modus Optativus, vox media ve vox passiva, ev ödeviH. Malay, Yunanca III, no. 148-151
2Alıştırma 31’in yapılması
3İki takılı sıfatlar, ev ödeviH. Malay, Yunanca III, no. 152-153
4Alıştırma 32 ve okuma parçası'nın yapılması
5Üç takılı sıfatlar (Devam)H. Malay, Yunanca III, no. 154
6Alıştırma 33'ün yapılması
7Metin okuma, Ksenophon
8Ara Sınav
9ara sınavın değerlendişrilmesi, kuralsız sıfatlar, ev ödeviH. Malay, Yunanca III, 155
10Alıştırma34’ün yapılması
11Participium, ev ödeviH. Malay, Yunanca I-III
12Ev ödevinin yapılması
13Pronomina Relativa (Nispet zamirleri)H. Malay, Yunanca III, no. 142
14Metin Çözümlemesi
15Metin Çözümlemesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- H. Malay, Yunanca I, İzmir 1993 - H.G.Liddel, R.Scott, A Greek-English Lexicon, Abridged, Oxford, 1977 - H. W. Smyth, A Greek Grammar for Colleges, Cambridge 1956.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Soru-Yanıt155
Bireysel Çalışma10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11333
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr