Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714004212015ANTİK ÇAĞDA İDARİ SİSTEMLERSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Antik çağdaki idare sistemlerini tanımak, özellikle Yunan şehirlerinin farklı dönemlerde değişen idari yapılarını incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler siyasi ve kültürel değişimlerin dinamiklerini gözlemleyebileceklerdir.
2Öğrenciler antik yazılı kaynakları kullanarak arkeolojik verileri değerlendireceklerdir.
3Öğrenciler eskiçağ tarihindeki gelişmeler konusunda bilgilerini arttıracaktır.
4Öğrenciler epigrafi, nümizmatik, tarih ve coğrafya alanlarını arkeolojik bilgilere paralel kullanma konusunda deneyim kazanacaktır.
5Öğrenciler antik çağın idari sistemlerini detaylarıyla tanıyabileceklerdir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Antik çağda, antik dünyanın farklı bölümlerinde, bazen yanyana, bazen de birbirini takip eder şekilde oligarşik ve demokratik idareler kurulmuştu. Krallık ve imparatorluk ile tanımlanan oligarşik sistemlere, Yunan dünyasında bir dönem tiranlıklar da eşlik etmişti. Özellikle Hellenistik dönemle birlikte özellikle Yunan dünyasına yavaş yavaş demokrasi hakim olmaya başladı. Bu yeni rejim, kendi yapılarını ve kurumlarını da beraberinde getirmişti. Şehirler, halk meclisleri, boule ve prytaneis adı verilen idari organlara sahip oldular. Bu kurumların idarecileri ve şehre ait memuriyetler de çeşitli ve dönem ve bölgelere gore değişiklikler gösteren bir özelliğe sahipti.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, kapsam ve önemi.
2Eski Anadolu toplumlarında idare. Hitit krallığı örneği.
3Doğu toplumlarında din ve devlet yapısı ilişkisi.
4Yunan kent devletlerinin oluşumu.
5Atina örneğinde kent devleti yönetimi.
6İlk meclisler
7Halk meclisi, boule ve prytaneis
8Arasınav
9Arkhonlar ve eponym yöneticiler
10Liturjiler, topluluklar, ünvan ve memuriyetler
11Roma’da yönetim
12Koloniler, Roma kentleri ve özgür kentler
13Sınıflar arası eşitsizliklerin politikaya yansıması
14Roma dönemi Küçük Asya şehirlerinde idare
15Genel bakış ve değerlendirme
16Final examination
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: W. T. Arnold, The Roman System of Provincial Administration to the Accession of Constantine the Great. 3rd ed. Oxford 1914. T.R.S. Broughton, “Roman Asia”, ESAR 4.499-916. P. Garnsey- R. Saller, The Roman Empire: Economy, Society and Culture. Londra 1986. C. Meier, The Greek Discovery of Politics, Cambridge 1990. S. Dimitriev, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2005. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, I-II, Princeton 1950. J. Richardson, Roman Provincial Administration, 227 BC.-AD.117, Basingstoke 1976. A.H.M. Jones, The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford 1940. Ch. Habicht, Athens from Alexander to Antony, Cambridge 1997. Önerilen Kaynaklar: H.J. Mason, Greek Terms for Roman Institutions: A Lexicon and Analysis, American Studies in Papyrology 13, Toronto 1974. P. Herz, “Asiarchen und Archiereiai: Zum Provinzialkult der Provinz Asia”, Tyche 7 (1992), 93-115. F. Millar, The Roman Near East, 31 BC.-AD. 337, Cambridge 1993. B. Welles, The Romanisation of Greek East”, Bulletin of American Greek Society of Papyrologists 2 (1965), 75 vd. S. R. F. Price, Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge 1984.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Tartışma10110
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması212
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma12224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr