Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714003262016ANADOLU UYGARLIKLARISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Neolitik dönemden itibaren Demir Çağ’ın sonuna kadar Anadolu topraklarında varlık gösteren uygarlıkların ortaya çıkışını ve gelişimini tartışmaktır. Neolitik dönemin ilk köy yerleşimleri ile kentli yaşama geçiş ve ardından Hitit, Frig, Urartu ve Lidya gibi devletlerin ortaya çıkışı gibi uzunca bir süreç ele alınacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aylin Ü. ERDEM OTMAN
Öğrenme Çıktıları
1Neolitik dönemden itibaren Demir Çağ sonuna kadar Anadolu kronolojisi öğrenebilmek
2Anadolu uygarlıklarının gelişimini açıklayabilmek
3Anadolu uygarlıklarının özelliklerini tartışabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin ilk yarısında Neolitik, Kalkolitik, Erken ve Orta Tunç Çağ süreçleri ele alınacaktır. İlk köy yerleşimlerinin ortaya çıkışı, köy yaşamından kentsel hayata geçiş ve gelişmiş kentli yaşam süreci gibi başlıklar, tüm Anadolu’da öne çıkan merkezler çerçevesinde değerlendirilecektir. Dersin ikinci yarısında ise, Anadolu’daki ilk devletleşme sürecine geçiş ve bunun devamında Hitit, Frig, Urartu ve Lidya gibi Demir Çağ sonuna kadar devam eden uygarlıkların belli başlı özellikleri üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş: dersin tanımı ve kapsamıAnlatım ve Tartışma
2İlk köy yerleşimleri: Neolitik ve Kalkolitik DönemlerAnlatım ve Tartışma
3Erken Tunç Çağ ve İlk KentlerAnlatım ve Tartışma
4M.Ö. 2. Binyılda Anadolu'da Devletleşme SüreciAnlatım ve Tartışma
5Hitit Uygarlığı Ortaya Çıkış ve Tarihsel SüreçAnlatım ve Tartışma
6Hitit SanatıAnlatım ve Tartışma
7Erken Demir Çağ Göçleri ve Geç Hitit Krallıkları
8Vize SınavıAnlatım ve Tartışma
9Frig Uygarlığının Ortaya Çıkışı ve Tarihsel SüreçAnlatım ve Tartışma
10Frig SanatıAnlatım ve Tartışma
11Urartu Uygarlığının Ortaya Çıkışı ve Tarihsel SüreçAnlatım ve Tartışma
12Urartu SanatıAnlatım ve Tartışma
13Lidya UygarlığıAnlatım ve Tartışma
14Lidya SanatıAnlatım ve Tartışma
15Tartışma: Demir Çağ Uygarlıklarının SonuAnlatım ve Tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
T. Tüfekçi Sivas- H. Sivas (ed), Frigler: Midas'ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde, İstanbul, 2013. Friglerin Gizemli Uygarlığı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008. V. Sevin, Eski Anadolu ve Trakya, İstanbul, 2003. A. Özfırat, Doğu Anadolu Yayla Kültürleri, İstanbul, 2001. A. Çilingiroğlu, 'Van Gölü Havzasında Üretilen M.Ö.İkinci Binyıl Boyalı Çanak Çömleği',Arkeoloji Dergisi II,1994. O. Belli- E. Konyar, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erken Demir Çağı Kale ve Nekropolleri, İstanbul, 2003. O. Belli, “Research on Early Iron Age Fortresses and Necropolies in Eastern Anatolia”, A. Çilingiroğlu ve G. Derbyshire (yay.) Anatolian Iron Ages 5, 2005: 1-13. J. G. Macqueen, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, Ankara, 2018. M. Alparslan- M. Alparslan- A. Sachachner (ed.), Bir Anadolu İmparatorluğunun Keşfi, İstanbul, 2017. M. Doğan-Alparslan- M. Alparslan (ed.), Hititler. Bir Anadolu İmparatorluğu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012. H. Genz- D. P. Mielke, Insights Into Hittite History and Archaeology, Leuven, 2011. M. Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. W. Jacob (ed.), Hititler ve Hitit İmparatorluğu. 1000 Tanrılı Halk, Bonn, 2002. A. Ünal, Hititler Devrinde Anadolu 1,2,3 Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003-2005. S. Alp, Hitit Çağında Anadolu. Çiviyazılı ve Hiyeroglif Yazılı Kaynaklar, Ankara, 2002. A. M. Dinçol, “Hititler”, Anadolu Uygarlıkları 1, Görsel Yayınları, İstanbul, 1982. C.W. Ceram, The Secrets of the Hittites, London, 2001. G. Beckman, Hittite Diplomatic Texts, Atlanta, Georgia Pres, 1996. G.L. Huxley, Acheans and Hitttites, Oxford, 1960. J. Garstang, The Hittite Empire, London, 1929. Çilingiroğlu, A. (1997). Urartu Krallığı. Tarihi ve Sanatı, İzmir. Çilingiroğlu, A. (1994). Urartu Tarihi, İzmir. B.B. Piotrovskii, The Ancient Civilizations of Urartu, Geneva, 1969. B.B.Piotrovskii, Urartu: The Kingdom of Van and its Art, London, 1967. Sagona, A. And Zimansky, P. (2009) Ancient Turkey, London. Frangipane, M. (2002): Yakın Doğu’da Devletin Doğuşu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul. Sagona, A. And Zimansky, P. (2009) Ancient Turkey, London. Frangipane, M. (2002): Yakın Doğu’da Devletin Doğuşu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul. Steadman, S.R. and G. McMahon (2011): Ancient Anatolia, 10,000-323 B.C.E. Oxford University Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ154  3 43  
ÖÇ2443 4 45  
ÖÇ3543 3 54  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr