Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1301002292003SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHSeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sosyal politikaların iktisat bilimi ile bağlantılarını incelemektir. Sosyal güvenlik, işgücü piyasaları, eğitim, demografi, gelir dağılımı ve sağlık altbaşlıklarına yoğunlaşılmıştır. Derste bu altbaşlıklarda iktisat odaklı araştırmaların nasıl yapıldığı incelenmekte, dünya ve Türkiye'de bu konıuarda mevcut sorunlar irdelenmekte, ve sorunlara yönelik politikalar tartışılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Çağaçan Değer
Öğrenme Çıktıları
11- Toplumsal dönüşüm süreçlerini kavrayabilme
22- Ekonomik sistemleri kesintisiz birer süreç olarak değerlendirebilme.
33- Sosyal, siyasi, kültürel ve düşünsel değişim ile ekonomik değişim arasındaki karşılıklı etkileşimi kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders, iktisat ile bağlantılı olarak sosyal güvenlik, işgücü piyasaları, eğitim, demografi, gelir dağılımı ve sağlık alanlarına odaklanmaktadır. Belirtilen alanlarla ilgili temel kavramlar ve analizde kullanılan metodlar sunulur. Verilen kavramlar ve yöntemleri temel alan araştırmalar aracılığıyla dünyada ve Türkiye'de ilgili alandaki durum incelenir. Yapılan çalışmaların saptadığı sorunlara yönelik politikalar ilgili politika metinleri aracılığıyla sunulur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Sosyal Güvenlik 1: Temel kavramlar ve sosyal güvenliğin tarihi
3Sosyal Güvenlik 2: Dünya genelinde emeklilik sistemleri. Dünyada ve Türkiye'de Reform ihtiyacı. Dünyada ve Türkiye'de yapılan reformların içeriği.
4Sosyal Güvenlik 3: Reformların analizi. OLG Modeli. Türkiye'de emeklilik reformunun OLG Modeli ile incelenmesi.
5İşgücü Piyasaları 1: Temel kavramlar. Dünyada işgücü piyasası problemleri. Türkiye'de işgücü piyasasının özellikleri.
6İşgücü Piyasaları 2: Analiz aracı olarak “kısıtlı bağımlı değişken” tahmin yaklaşımı.
7İşgücü Piyasaları 3: İşgücü piyasasında ayrımcılık. Piyasa aksaklıkları.
8Ara Sınav
9İşgücü Piyasaları 4: Kayıtdışı istihdam. Tanımlar. Türkiye'de ve dünyada kayıtdışı istihdamın boyutu. Çözüm önerileri.
10Eğitim 1: Beşeri sermayenin iktisadi önemi. Büyüme modellerinde beşeri sermaye.
11Eğitim 2: Beşeri sermayenin aile içinde aktarımı. Türkiye'de ve dünyada eğitim. Eğitimin getirisi.
12Demografi: Temel kavramlar. Dünya genelinde nüfus dinamikleri. Türkiye'de nüfus. Yaşlanan nüfusun oluşturduğu sorunlar ve politika önerileri.
13Gelir Dağılımı: Kavramlar. Gelir dağılımının ölçülmesi. Türkiye'de ve Dünyada gelir dağılımı. Gelir dağılımının düzeltilmesine yönelik politikalar.
14Sağlık: Sağlık ve kalkınma. Sağlık talebi ve arzı. Devletin sağlıkta önemi. Türkiye'de ve Dünyada sağlık sistemi.
15Sosyal poltikaların bütünleştirilmesine dair değerlendirmeler.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Değer, Ç: (2011). An OLG Analysis of Social Security Reform in Turkey. Yayınlanmamış Doktora Tezi. ODTÜ, Ankara. Alper, Y. Değer, Ç. Ve Sayan, S. (2012). 2050ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış. TÜSİAD. Kavak, Y. (2010). 2050e Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim sistemine Bakış. TÜSİAD. Akın, A. ve Ersoy, K. (2012). 2050ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış. TÜSİAD. Hoşgör, Ş. ve Tansel, A. (2010). 2050ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim, İşgücü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine Yansımalar. TÜSİAD. Tansel, A. (2012). 2050ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış. TÜSİAD. Auerbach, A.J., Chetty, R., Feldstein, M. ve Saez, E. (eds) (2013). Handbook of Public Economics Vol. 5. Elsevier. Auerbach, A. J. ve Feldstein, M. (eds). (2002). Handbook of Public Economics Vol 4. Elsevier. Card, D. ve Asenfelter, O. (eds). (2011). Handbook of Labor Economics Vol. 4. Elsevier. Haanushek, E.A., Machin, S. ve Woessmann, L. (eds). (2011). Handbook of the Economics of EducationVol 4. Elsevier. Pauly,M. V., Mcguire, T.G. ve Barros, P.P. (eds). (2011). Handbook of Health Economics Vol 2. Elsevier. Rosenzweig, R.M. ve Stark, O. (eds). (1997). Handbook of Population and Family Economics Vol 1. Elsevier.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Seminer8216
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
Ev Ödevi818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15541454344
ÖÇ22353523523
ÖÇ35541455414
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr