Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501002312013BAKIM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLERSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık bakımı, yeni araç gereçler, yeni teşhis testleri, tedavi yöntemleri ve yeni ilaçların kullanımı ile çeşitli değişikliğe uğramıştır. Hemşirelerin hastalarına bakım verirken ya da sağlıklı bireylerin sağlık düzeylerinin geliştirilmesini sağlarken sürekli yeni yöntem ve uygulamaları kullanmaları gerekmektedir. Uzmanlık isteyen hemşirelik uygulamalarının gün geçtikçe artması, hemşirelerin teknolojik bakım ürünlerinin kullanım becerisindeki yetersizlik, hemşirelerin teknolojik gelişmeler konusunda bilgi ve deneyim yetersizliği ve bakım ve ilaç ile ilgili firmalarca üretilen yeni teknolojik bakım ürünleri hakkında hemşirelere yapılan bilgilendirmenin yetersiz olması ise malpraktise yol açmaktadır. Bu bağlamda bu derste, öğrencilere bakım ürünleri ve teknolojisindeki yenilikler hakkında bilgilendirilme sağlanması amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dilek SARI
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Teknolojik gelişimin hemşirelik uygulamalarındaki yeri, kan alma yöntemleri ürünlerinde yenilikler, ilaç uygulamalarında kullanılan araç-gereçlerde yenilikler, ilaç yönetim sistemleri, stoma bakım ürünlerinde yenilikler, yara bakım ürünlerinde yenilikler, fekal inkontinans yönetim ürünlerinde yenilikler, sindirim sistemi uygulamalarında kullanılan araç-gereçlerde yenilikler, üriner sistem uygulamalarında kullanılan araç-gereçlerde yenilikler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Atabek Aştı T, Karadağ A., Hemşirelik Esasları, Akademi Basın ve yayıncılık, 2012 2. Ay FA, Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitapevleri, 2012 3. Ay F., Sabuncu N., Klinik Beceriler, Nobel tıp Kitapevleri 4. http://www.convatec.com.tr/hakimizda.html 5. http://tr.hartmann.info/ 6. http://www.hijyensaglik.com.tr/tr/ 7. www.simeks.com.tr 8. www.makrolap.com
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr