Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501003172014KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİKSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; kültür kavramı ve kuramlarını, kültürün öğelerini, önemini ve sağlık bakımına yansımalarını, dünyada ve ülkemizde kültürel farklılıkları, kültürün sağlık bakım davranışları üzerindeki etkilerini ve kültürlerarası hemşirelik kavramını incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Ayşegül BİLGE, Assist. Prof. Yasemin TOKEM
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültür kavramı çerçevesinde hemşirelik bakımı ve kültür ile ilişkili bakım modelleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Benedict, R.,Kültür örüntüleri, 3.baskı, öteki yayınevi, Ankara, 2000. 2.Güvenç, B., İnsan ve kültür, remzi kitapevi , İstanbul, 1994. 3.Kağıtcıbaşı, Ç.,Kültürel psikoloji,kültür bağlamında insan ve aile 2.baskı,evrim yayınevi,İstanbul,2002, sy:48-94. 4.Kaplan, M.,kültür ve dil,dergah yayınları,6.baskı, istanbul, 1989. 5.Kongar,E., Kültür üzerine, Remzi Kitapevi, 7.baskı, 2003, İstanbul. 6.Sayar, K.,Kültür ve ruh sağlığı, küreselleşme koşulunda kültürel psikiyatri,metis yayınları,1.baskı, İstanbul, 2003. 7.Tortumluoğlu G. Transkültürel Hemşirelik Ve Kültürel Bakım Modeli Örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004, 8(2):47-57. 8.Bayık A(2004). Araştırma Kültürü. Hemşirelik ve Kuramsal Araştırma Kültürü. II. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, Semp. Programı ve Kitabı. Araştırma Kültürü ve Hemşirelik Neredeyiz, Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği39-54. 9.Tortumluoğlu G, Okanlı A, Özer N. Hemşirelik bakımında kültürel yaklaşım ve önemi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi 7.10.2004;1-12. 10.Bayık Temel A. Kültürlerarası Hemşirelik Eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008;11(2):92-101. 11.Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık, Hastalık ve Kültür Etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006;9(3):72-87.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr