Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501003192014YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere; Acil cerrahi ve acil dahili hastalıkların epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, sınıflandırılması, tedavi yöntemleri ve erken tanısına ilişkin teorik bilgileri, yoğun bakımda yatan hastanın bakımı, semptomların kontrolü, hasta ve ailesine destek sağlama konusunda bilgi ve beceri kazandırır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr.Figen OKÇİN , Assist. Prof. Dr.Dilek ÇAKIR UMAR
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Acil Hastalıkların Tanımı, Epidemiyolojisi • Acil Cerrahi Hastalıkların Sınıflandırılması • Acil Cerrahi Hastalıklarda Risk Faktörleri, Belirti Bulgular, Tanı Yöntemleri • Acil Cerrahi Hastalıklarda Tedavi Yöntemleri ve Yoğun Bakımda Bakımlarının Yürütülmesi • Acil Dahili Hastalıkların Tanımı, Ülkemizde Ve Dünyada Epidemiyolojisi • Acil Dahili Hastalıkların Sınıflandırılması • Acil Dahili Hastalıklarda Risk Faktörleri, Belirti Bulgular, Tanı Yöntemleri • Acil Dahili Hastalıklarda Tedavi Yöntemleri ve Yoğun Bakımda Bakımlarının Yürütülmesi • Yoğun Bakımlarda Enfeksiyon Kontrolü • Yoğun Bakımlarda Yeni Gelişmeler Ve Hemşirenin Sorumlulukları • Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Öz Bakım Ve Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi • Yoğun bakımlarda Terminal Dönemdeki Hasta ve Yakınlarının Bakım Sorunları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım (Edi:Can G.,2010),
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr