Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
75010032120140-6 YAŞ ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞMESeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1.Çocukluğun 0-6 yaş dönem özelliklerini ve bu dönemin kuramlarına ilişkin gerekli kavramları öğrenmektedir. 2.Öğrendiği büyüme gelişme kriterleri doğrultusunda değerlendirme yapmaktadır. 3. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen etkenleri (fziksel,sosyal,duygusal,ekonomik tehdit unsurlarını) tanımlamaktadır. 4.Tanıladığı olumsuz etmenlere (yoksulluk, beslenme yetersizliği, ihmal,istismar gb.) yönelik olarak, uygulanabilir hemşirelik bakım planı geliştirebilme becerisi kazanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assistant Proffessor Dr. Selmin ŞENOL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Büyüme ve Gelişmenin Tanımı 2. Büyüme ve Gelişme Kuramları 3. 0-6 Yaş Büyüme ve Gelişmesini Etkileyen Etmenler 4. 0-6 Yaş Dönemi Fiziksel, Duygusal, Sosyal, Kognitif Gelişme 5. Normalden Sapmaları Tanılama Kriterleri 6. Çocukluk Döneminde Sıklıkla Görülebilen Davranış Bozuklukları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Cebiroğlu R.1998; Geç Gelişen Çocukların Öğretim Bakımları, İstanbul. 2. Günçe G. 2001; Pıaget Kuramına Toplu Bakış, Çocukta Zihin Gelişimi, Ankara. 3. Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul. 4. Şipal K.1996; çev. Alfred Adler- Çocuk Eğitimi, Cem Yan. Ankara. 5. Yavuzer H.1998; Resimleriyle Çocuğu Tanıma, Remzi Kitabevi 7. baskı, İstanbul. 6. Yavuzer H. 2000; Çocuk Psikolojisi 16. baskı, Remzi kitabevi, İstanbul. 7. Yavuzer H.2000; Çocuk ve Suç, Remzi Kitabevleri, İstanbul. 8. Yiğit R.2009; Çocukluk Dönemi Büyüme ve Gelişme, Ankara. 9. Yörükoğlu A.2010; Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayıncılık, Ankara. 10. Yörükoğlu A.2010; Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr