Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501003232014AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrenciye; ameliyathanelerdeki standartların, scrub ve sirküler hemşiresine ait görev, yetki ve sorumlulukların, günümüzdeki tüm perioperatif uygulamaların öğretilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ameliyat dönemi tarihçesi, ameliyat döneminde hasta bakımı, ameliyathanede hastaya verilen pozisyonlar ve uygulanan girişimler hasta ve personel güvenliği, kapatma malzemesi ve teknikleri, ameliyathanede etik ve yasal sorunlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Özbayır T (2014)Ameliyat Dönemi Bakım Ed. Karadakovan A, Aslan Eti F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, AkademisyenTıp Kitapevi, sf 239-277. 2.Association for the Advancement of Medical Instrumentation. AAMI Standards and Recommended Practices. Vol 1.1 Sterilization: Good Hospital Practices. Arlington VA: AAMI (1995), 393-414 3.Black JM. Matassarin-Jacobs E (1997) Medical-Surgical Nursing, Clinical Management for Community of Care, Fifth Edition, W.B Saunders Company, Phiadelphia, London, Toronto 4.Davies W L (2002), Anestezi: Teknikler ve İlaçlar (çev: Elar Z) Tooulı J, Russell C, Dewitt P, Clark C İ Problemem Dayalı Öğrenim Yaklaşımıyla Temel Cerrahi Bilimler (Çev Ed. Terzi C) Dokuz Eylül Yayınları 674-678 5.Fecteau, D (1999), Patient and Environmental Safety, Meeker HM, Rothrock J C (ed.) Alexander’s Care of the Patient in Surgery, Elevent Edition, Mosby, A Harcourt Health Sciences Company 21-47, 105-110 6.Groah, L, K (1983) Operating Room Nursing the Perioperative Role, Reston Publishing Company, Inc. Reston, Virginia, 153-172 7.Özbayır T (2002) Cerrahi Aletlerin Dekontaminasyonu, Bakımı ve Depolanması İle İlgili Önerilen standartlar, Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kitabı, 339-345 8.Recommended Practices for Safe Care Through Identification of Potential Hazards in the Surgical Environment, With Official AORN Satatements Standarts, Recommended Practices &Guidelines (2001), 243-247 9.Rothrock JC, McEwen Dr (2011) Alexander’s Care of the Patient in Surgery, 14th Edition, Elsevier, Mosby. 10.Thomas W E.G (2002) Dikişler, Zımbalar ve Düğümler (çev; Koçdor M A) Toouli J, Russell C, Dewitt P, Clark C İ, Probleme Dayalı Öğretim Yaklaşımıyla Temel Cerrahi Bilimler ( Çev Ed: Terzi C ) Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 714-725 11.Yılmaz E (1997) Üst Batın Ameliyatı Yapılan Hastalarda Hipotermiyi Önlemek İçin Ameliyat Esnasında Isıtıcı Blanket Kullanımının Etkisinin İncelenmesi Ege Üniversitesi sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir 12.Recommended Practices for Sponge, Sharp and Instrument CountWith Official AORN Satatements Standarts, Recommended Practices &Guidelines (2001), 187-191
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr