Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501004072015TOPLUM RUH SAĞLIĞISeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İnsanın toplum içinde ruh sağlığının korunması ve sürdürülmesi, ruhsal bozukluk, zeka geriliğine sahip olan kişilerin tanınıp tedavi edilmesi ve psikiyatrik rehabilitasyonunun sağlanması ve yasal haklar adımlarını öğretmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. dr. ayşegül bilge
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bireyin toplum içinde kendisiyle ve çevresiyle sürekli bir denge ve uyum içinde olmasını sağlayan, ruh sağlığı bozulduğunda toplum içinde bakım ve tedavisini içeren hizmetleri öğrenciye sunan bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA 2000). Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı (DSM-IV) (Çeviri Editörü:Köroğlu E). 4. Baskı. Ankara Hekimler Yayın Birliği ;1998.(orijinal kitap basım tarihi 1994) 2. Buldukoğlu K.,Doğan S ve ark.,Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı,Vehbi Koç Yayınları,No.13,1996 3. Çam O., Özgür G., Gürkan A., 2004; Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı Ders Notları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği A.D., İzmir. 4. Davison G.C.,Neale J.M.,Anormal Psikolojisi, 7. Baskı,Çev.ed.İhsan Dağ,Türk Psikologlar Derneği Yayınları,2004 5. Gordon M.,2007; Manual of Nursing Diagnosis, Eleventh Edition, Jones And Bartlett Publishers. 6. Güleç, C., Köroğlu, E., Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara 1997. 7. Öztürk, M.O.:Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995. 8. Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği El kitabı, İstanbul Üniversitesi F.N.Hemşirelik Yüksekokulu 9. Yüksel, N. , Ruhsal Hastalıklar. Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr