Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501004062015KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, Fiziksel (tıbbi) hastalığı nedeniyle başvuran hastaların ve ailelerinin sağlığını geliştirebilmekte, primer korumadan rehabilitasyona kadar uzanan yelpazade ortaya çıkan bilişsel, psikolojik, davranışsal tepkilerini, psikososyal sorunlarını tanımlayabilmekte, yeni duruma uyumu kolaylaştırabilmekte, indirekt (dolaylı) olarak hastanın hemşiresine danışmanlık yapan, eğitim rolünde hemşirelerin psikososyal tanılama, bakım ve iş stresi konusunda eğitimlerini sağlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Ayşegül Bilge , Assoc. Prof. Dr. Fisun Şenuzun
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fiziksel hastalık nedeniyle ortaya çıkan sorunlar ve bunlarla ilgili olarak hasta, ailesi ve tedavi ekibine psikososyal bakım girişimleri ve ekip çalışması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Chase P, Gage J, Stanley KM et al. (2000). The psychiatric consultation / liaison nurse role in case management. Nursing Case Management. 5(2) :73-77. 2.Cristopher MB (1995). The role of liaison psychiatry. Psychiatric Aspects of Physical Disease. Editör: House A, Mayou R, Mallinson C, Royal College of Physicians And Royal College of Psychiatrists, London, 91-98. 3.Gerety FK (1991). Psychiatric consultation-liaison nursing. Psychiatric Mental Healt Nursing. Editör: Mcfarland GK, Thomas MD, With 87 Contributors From The U.S. and Canada J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 911-921. 4.Kocaman N. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği Tarihsel Gelişimi. Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi 2006;9(1):75-85.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr