Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZEK201TARIMSAL EKOLOJİSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Doğal ve tarımsal ekosistemleri oluşturan ekolojik faktörlerin küresel değişimler paralelinde kavranması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak planlanmasına yönelik temel ilkelerin benimsenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU
Öğrenme Çıktıları
1Ekolojik tanımlamaların kavranması ve ekolojik faktörler arasında ilişki kurabilme yeteneğinin geliştirilmesi
2Doğal ve tarımsal ekolojik sistemleri yorumlayabilme yeteneği
3Konvansiyonel üretim sistemi ile alternatif üretim sistemlerini kıyaslayabilme
4Küresel iklim değişiminin tarımsal faaliyetler üzerindeki olası etkileri konusunda fikir yürütebilme yeteneği
5Biyotik ve abiyotik çevresel faktörleri değerlendirip yorumlayabilme yeteneği
6Tarımsal üretimde ekolojik faktörlerden kaynaklanan sorunları kavrama ve çözüm üretebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekolojik tanım ve kavramlar, doğal ve tarımsal ekosistemler, iklim-tarım ilişkisi, tarım-toprak ilişkisi, toprak verimliliği ve mikroorganizmalar, tarımsal üretimde biyotik ve abiyotik stres faktörleri, küresel iklim değişimi, çevresel sorunlar, fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği, kuraklık, geleneksel ve alternatif tarım sistemleri, kirlilik, sürdürülebilirlik, erozyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Ekolojik tanım ve kavramlar
1Ekolojik tanım ve kavramlar
2Ekosistem kavramı ve agroekosistemler
3Çevresel faktörler ve stres kavramı
4İklim-tarım ilişkisi, iklim grupları
5Küresel iklim değişimi, çevre sorunları ve kirliliği
6Işık ve sıcaklığın tarım üzerine etkileri, yağışlar, kuraklık
7Ara Sınav
8Tarım-toprak ilişkisi, toprak faktörleri
9Toprak verimliliği, erozyon
10Fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği
11Solunum
12Konvansiyonel ve alternatif tarım sistemleri
13Konvansiyonel ve alternatif tarım sistemleri
14İşlenen konuların değerlendirmesi ve öğrenci görüşleri
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Farklı Kaynaklardan Derlenmiş Sunumlar Ve Ders Notları Internet Kaynakları T.R. Sinclair, 1998. Principles Of Ecology İn Plant Production D. J. Gibson, 2002. Methods İn Comparative Plant Population Ecology
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr