Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM316MELİORASYON MAKİNALARISeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Öğrencilere meliorasyon önlemlerinin en verimli ve ekonomik şekilde uygulamaya aktarılmasını sağlayan yöntemleri ve iş makinelerine ait bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, başlangıçta meliorasyon önlemleri ve hafriyat makineleri tanıtıldıktan sonra, her önleme ilişkin yöntem ve makineler detaylı bir şekilde açıklanmış, makinelerin iş verimini arttırma yöntemleri verilmiştir. Dersin sonunda makinelerin tamir ve bakımına ve maliyet analizine yer verilmiştir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr. Üye. Ercan GÜLSOYLU
Öğrenme Çıktıları
1Makro ölçekte, tarımsal alt yapı ile meliorasyon önlemleri arasında ilişki kurabilme
2Kesme ve kazı işleminin teknik özelliklerinin incelenmesini yapabilme, meliorasyon makinelerinde ilerleme direnci, çeki kuvveti ve ilerleme hızı arasında ilişki kurabilme.
3Meliorasyon Makinaları ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme
4Meliorasyon Makinalarının tiplerini ve özelliklerini kavrayabilme
5Meliorasyon makinalarının yapı elemanlarını ve özelliklerini kavrayabilme
6Meliorasyon makinaları ile ilgili problemleri çözebilme ve uygun makina seçimi yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
•Türkiye’nin tarımsal alt yapısı, toprak ve su kaynakları •Hafriyat ve tesviye yönünden toprak mekaniği •Hafriyat ve tesviye yönünden toprağın teknik etüdü •Hafriyat ve tesviye makinelerinin hareket direnci, çeki kuvveti ve ilerleme hızının belirlenmesi •Meliorasyon makinelerinde kumanda ve tahrik sistemleri•Meliorasyonda kullanılan makinelerin sınıflandırılması, seçimi ve kullanılması.• Taban taşı sorunu, çizel dipkazan ve riper • Dozer •Tarımda arazi meyil kontrol teknikleri, arazi tesviyesi, lazer kontrollü hidrolik toprak tesviye makinesi ve skreyper-float •Skreyper •Greyder •Ekskavatör ve yükleyiciler•Zemin sıkıştırma makineleri•Arazi temizleme ve açma tekniği ve makineleri •Teraslama tekniği ve makineleri •Drenaj tekniği ve makineleri •Meliorasyon makinelerinde maliyet hesabı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, tanışma, Türkiye’nin tarımsal alt yapısı, toprak ve su kaynakları ve dünya boyutunda tartışılması; DSI Köy hizmetleri vb. Kurumların tanıtılması
2Hafriyat ve tesviye yönünden toprak mekaniği ve toprağın teknik etüdü
3Hafriyat ve tesviye makinelerinin hareket direnci, çeki kuvveti ve ilerleme hızının belirlenmesi
4Meliorasyon makinelerinde kumanda ve tahrik sistemleri, Meliorasyonda kullanılan makinelerin sınıflandırılması, seçimi ve kullanılması
5Taban taşı sorunu, çizel dipkazan ve riper.
6Dozer
7Tarımda arazi meyil kontrol teknikleri, arazi tesviyesi, lazer kontrollü hidrolik toprak tesviye makinesi ve skreyper-float
8Ara Sınav
9Skreyper , Greyder Ekskavatör ve yükleyiciler
10Ön yükleyici, ters kepçe örneğinde, önemli iş organlarının boyutlandırılması.
11Zemin sıkıştırma makineleri Arazi temizleme ve açma tekniği ve makineleri
12Teraslama tekniği ve makineleri
13Drenaj tekniği ve makineleri
14Meliorasyon makinelerinde maliyet hesabı.
15Rehberli problem çözümü
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Önal, İ., 2010. Meliorasyon Makinaları (Ders Kitabı). E.Ü.Z.F. Yayınları No: 501, 297 s., Bornova-İzmir. - Anonim, 1979. Caterpillar Performance Handbook, Edition 10., 480 s. a Cat Publication. Caterpillar Tractor Co., Peoria, Illinois, USA. - Nichols, H.L., 1961. Moving the Earth. D.Van Nostrand Company, Inc., New York. - Singh,J., 1986. Art of Earthmoving Equipment and Methods. A.A.Balkema/Rotterdam. - Frevert,R.K., Schwab, G.O., Edminster, T.W., Barnes, K.K., 1955. Soil and Water Conservation Engineering. John Wiley and Sons, Inc., New York. - Michael, A.M., Khepar,S.D., 1997. Water Well and Pump Engineering. Tata McGrow-Hill Publishing Company Limited, New Delhi. - Rudnew,V.K., 1985. Digging of Soils by Earthmovers with Powered Parts. A.A.Balkema/Rotterdam. - Tunçer,İ.K., 1988. Yapı Makinaları. Ç.Ü.Ceyhan Meslek Yüksekokulu Ders Kitabı No.6, Adana. - Arkın,G.F., Taylor, H.M., 1981. Modifying the Root Environment to Reduce Crop Stress. An ASAE Monogroph Nr.4. - Wild,A., 1988. Russell’s Soil Conditions and Plant Growth. Longman Scientific and Technical, Longman Group UK Limited. - Lal,R., Stewart, B.A., Advances in Soil Science. Volume 11. Soil Degradation. Springer Verlag, New York. - Feıhl,H., (Çeviren Ersoy,S.), 1957. Yapı Makinaları T.C. İ.T.Ü. Kütüphanesi, sayı: 236, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama5315
Proje Sunma500
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)81
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ11  12  3       
ÖÇ2234     22     
ÖÇ33  1           
ÖÇ42   3   2      
ÖÇ52   3          
ÖÇ6545     434    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr