Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTS208KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASISeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı kırsal yerleşimi oluşturan öğeleri tanıtmak ve kırsal yerleşimleri geliştirilmeyi, kırsal yerleşim birimlerini planlanmayı, fiziksel planlama sorunlarını analiz etmeyi ve çözüm önerilerini geliştirmeyi öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Halil Baki ÜNAL
Öğrenme Çıktıları
1Kırsal alanı ve kırsal yerleşmeyi sentezleyebilme.
2Kırsal yerleşim planlaması için gerekli verileri araştırabilme ve farklı disiplinlerle çalışabilme.
3Kırsal yerleşim planlama ilkelerini uygulayabilme.
4Kırsal yerleşim sorunlarını analiz edebilme, sorunları belirleyip çözebilme.
5
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yerleşimler ve yerleşim etkenleri, kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı, kırsal alanda yerleşim şekilleri, kırsal alan planlaması, Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri, köy fiziksel planlaması, tarımsal işletme merkezinin planlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yerleşim ve yerleşim etkenleri.Tanışma
2Kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
3Kırsal alanlardaki yerleşim şekilleri.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
4Dağınık yerleşimlerKonuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
5Toplu yerleşimlerKonuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
6Kırsal alan planlamasıKonuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
7Kırsal yerleşme ve kırsal kalkınmaKonuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
8Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
9Ara Sınav
10Türkiye’de kırsal yerleşimlerin sorunları ve çözüm önerileri.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
11Köy yerleşim yeriKonuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
12Köy fiziksel planlaması.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
13Tarımsal işletme merkezinin planlanma ilkeleri.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
14Bir tarımsal işletme merkezinin planlanması.Dönem ödevinin sunumu
15Final Sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Alkan, Z., 1974. Köysel Yerleşim ve İşletme Yapılarına İlişkin Planlama Sorunları ve Çözüm Yolları. Atatürk Üniv., Yayın No : 322, Erzurum. - Balaban, A., sen, E., 1988. Tarımsal Yapılar. A.Ü., Ziraat Fakültesi, Yayın No : 1083, Ankara. - Çevik, B., Tekinel, O., 1998. Kırsal Yerleşim Tekniği. Ç.Ü., Ziraat Fakültesi, Genel Yayın No : 197, Adana. - Girgin, İ., 2008. Kırsal Altyapı. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No:1562, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı224
Derse Katılım13226
Rapor Hazırlama11666
Proje Hazırlama155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr