Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
IYI301İYİ TARIM UYGULAMALARISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin, çevre, insan ve hayvan sağlığını gözeterek, doğal kaynakları koruyarak, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik bilinci ile gerçekleştirilecek tarımsal üretim için gerekli iyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilmeleri, uygun yöntemleri tavsiye edebilme ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Necip Tosun & Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu
Öğrenme Çıktıları
1İyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2İyi tarım uygulamalarının neler olduğunu kavrayabilme
3 İyi tarım uygulamalarını tavsiye edebilme,
4İyi tarım uygulamalarını gerçekleştirebilme
5. Konuyla ilgili rapor ya da proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Giriş, Önem, Kapsam 2. Gıda Güvenliği, İzlenebilirlik, sürdürülebilirlik 3. Yönetmelikler, Sertifikalandırma, EUREP-GAP 4. Bitki Koruma Açısından İyi Tarım Uygulamaları 5. İyi Tarım Uygulama Tavsiye ve Örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İyi Tarım Uygulamalarının tanımı, önemi ve kapsamıDers notlarındaki ilgili bölümler
2İyi Tarım Uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler ve temel prensiplerDers notlarındaki ilgili bölümler
3Gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik kavramlarıDers notlarındaki ilgili bölümler
4Sertifikalandırma ve üreticilerin uymak zorunda olduğu protokollerDers notlarındaki ilgili bölümler
5Bitki koruma açısından iyi tarım uygulamaları Ders notlarındaki ilgili bölümler
6Bitki koruma açısından iyi tarım uygulamaları Ders notlarındaki ilgili bölümler
7Bitki koruma açısından iyi tarım uygulamaları Ders notlarındaki ilgili bölümler
8Ara sınav
9İyi Tarım Uygulama TavsiyeleriTavsiye oluşturma ve uygulama
10İyi Tarım Uygulama TavsiyeleriTavsiye oluşturma ve uygulama
11İyi Tarım Uygulama ÖrnekleriÖrnek uygulamalar
12İyi Tarım Uygulama ÖrnekleriÖrnek uygulamalar
13Panel: Sertifikalandırma kuruluşlarının dünü bugünü geleceğiSektör temsilcilerinin katılım ve görüşleri
14Panel: İyi tarım uygulamalarının üreticilere, perakendecilere ve tüketicilere yararlarıİlgili taraf temsilcilerinin katılım ve görüşleri
15Uygulama sınavı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Durmuşoğlu, E. & N. Tosun, İyi Tarım Uygulamaları. E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 120 s, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr