Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBD301TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin bitkilerde zarar yapan patojenlere karşı dayanıklılık genlerinin genetik mekanizmaları ve bu genlerin hassas bitkilere aktarılması hakkında bilgi edinmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Muzaffer TOSUN
Öğrenme Çıktıları
11. Bitkilerde zarar yapan patojenlere karşı dayanıklılık tipleri ve mekanizmaları hakkında bilgi edinebilme
22. Dayanıklılık genlerinin hassas bitkilere nasıl aktarılacağını ve ne tür dayanıklılık kazandırılacağını öğrenebilme
33. Dayanıklılık ıslahında dayanıklılık genlerinin belirlenmesinde hangi yöntemlerin kullanıldığını ortaya koyabilme ve çalışmalarına uygulayabilme projelerinde sentezleyebilme
44. Dayanıklılık ıslahında moleküler mekanizmaların neler olduğunu kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyotik ve abiyotik stresler, patojenler, dayanıklılık genleri, gen tahminlemesi, dayanıklılığın moleküler temelleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Patojenlerin tanıtılması
2Dayanıklılık ıslahında temel kavramlar Patojenlerin toplanması
3Patojen tipleri ve yaşam döngüleri Sporların toplanması
4Fizyolojik ırkların oluşumu İnokulasyon hazırlanması
5Patojenlerin genetiği Bitkilerin inokule edilmesi
6Dayanıklılık genleri ve belirlenmesi Bitkilerin inokule edilmesi
7Hastalık inokulasyonu ve skorlama Bitkilerin inokule edilmesi
8Ara sınav
9Dayanıklılığın moleküler temelleri Gen tahminlenmesinin hesaplanması
10Sistemik kazanılan dayanıklılık Hastalığın kalıtımının hesaplanması
11Patojenle ilişkili genler ve dayanıklılık Moleküler markörlerin tanıtımı
12Dayanıklılık genlerinin bitkilere aktarılması Moleküler markörlerin tanıtımı
13Ticari kullanıma geçen böceklere dayanıklı transgenik bitki uygulamaları Markör destekli geriye melezlemeye örnekler
14Ticari kullanıma geçen virüslere dayanıklı transgenik bitki uygulamaları Abiyotik stres koşullarına dayanıklılıkGen piramitlenmesine örnekler Transgenik bitkilere örnekler
15Uygulama sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Primrose,S.B.and R.M.Twyman,2008.Principles of Gene Manipulation and Genomics 2. Demir, İ. 1990. Genel Bitki Islahı. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. 3. Fehr, W.R. 1987. Principles of Cultivar Development. Iowa State university. 4. Poehlman, J.M..1996. Breeding Field Crops. Iowa State University Press, Ames, Iowa. 5. Physiology and Biotechnology Integrated for Plant Breeding. 2004. Ed. Henry T. Nguyen ve Abraham Blum. Marcelle Dekker Inc. New York
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma5210
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr